A A A

 

Inspectoratul de Stat al Muncii are o nouă structură și noi atribuții

Executivul a aprobat astăzi, în ședință de Guvern, o nouă structură a Inspectoratului de Stat al Muncii, cu un efectiv limită de 73 de angajați.

 

Proiectul prevede noi atribuții ale autorității, printre care: verificarea corectitudinii stabilirii, calculării și a plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, a indemnizației pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină) și a indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav.

 

De asemenea, autoritatea va monitoriza controlul de stat al respectării legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, efectuat de inspectorii de muncă din cadrul autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale.

 

Conform documentului, angajatorii urmează să comunice accidentele de muncă Inspectoratului de Stat al Muncii, care va asigura cercetarea acestora, cu comunicarea ulterioară către autoritățile cu funcția de control în domeniul siguranței ocupaționale asupra necesității de lichidare a cauzelor producerii accidentelor de muncă.

 

Autoritatea va asigura desfăşurarea instruirilor iniţiale şi continue exclusiv prin intermediul sistemului e-learning a inspectorilor de muncă din cadrul autorităților cu funcții de control a siguranței ocupaționale și va realiza activități de pregătire, instruire, informare și consultare în domeniul raporturilor de muncă a angajatorilor și a salariaţilor.

 

Menționăm că, noua reglementare a fost necesară în contextul redistribuirii funcțiilor și atribuțiilor instituțiilor statului abilitate cu funcții de control asupra activității de întreprinzător în urma adoptării Legii nr.185 din 21 septembrie 2017, prin care a fost instituit un nou sistem instituțional de control.