A A A

 

Informarea cetățenilor privind funcționarea structurilor teritoriale ale Consiliului pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale vine cu precizări privind crearea fluxului mare de persoane în cadrul Structurilor Teritoriale ale Consiliului pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

 

Pentru îmbunătățirea procesului de determinare a dizabilității și asigurarea examinării obiective și imparțiale a persoanelor, în corespundere cu standardele internaționale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a inițiat reformarea sistemului de determinare a dizabilității și capacității de muncă, concept aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357, de la 01 mai 2018.

 

Obiectivele principale care vor fi realizate în cadrul acestei reforme sunt aplicarea unui mecanism imparțial de evaluare a persoanelor cu dizabilități prin reformarea structurală și funcțională a CNDDCM și a structurilor sale, fortificarea capacităților specialiștilor antrenați în procesul de determinare a dizabilității, intervenții în domenii adiacente pentru buna organizare și funcționare a sistemului de determinare a dizabilității.

 

În acest context, în perioada mai-iulie 2018, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă a inițiat implementarea prevederilor actelor aprobate pentru reformarea sistemului.

 

În acest sens, au fost create structuri teritoriale în toate raioanele Republicii, iar la moment sunt desfășurate concursurile pentru angajarea personalului care va activa în cadrul acestor structuri. Astfel, menționăm că, în majoritatea raioanelor a fost deja angajat personal, iar acum sunt desfășurate concursurile pentru mun. Chișinău.

 

În cadrul municipiului Chișinău, până la instituirea definitivă (după promovarea concursului), au fost reamplasate provizoriu, Structurile Teritoriale pe străzile:

- str. Mircea cel Bătrân 5/4, deservește beneficiarii din raza sect. Ciocana și Râșcani;

- str. Titulescu, 47, deservește provizoriu beneficiarii din raza sect. Centru, Botanica, Buiucani, Anenii Noi și stânga Nistrului;

- Structura din cadrul Institutului Mamei și Copilului, deservește copiii din mun. Chișinău și teritoriile adiacente municipiului.

 

De asemenea, precizăm că, persoanele cu domiciliul în r. Ialoveni, începând cu 16 iulie, vor fi deservite de către DAS Ialoveni, iar beneficiarii din r. Dubăsari, de către Structura teritorială amplasată în cadrul DAS Dubăsari. În această săptămână ei sunt deserviți de către Structura Teritorială Botanica, motiv care a creat flux mare de oameni.

 

Subliniem că, toate concursurile sunt publice, transparente și sunt publicate pe paginile oficiale ale Ministerului și Consiliului. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va depune toate eforturile ca instituirea Structurilor Teritoriale să fie realizată în termeni proximi, astfel încât, fiecare persoană să beneficieze de servicii calitative și accesibile, totodată fiind asigurate toate drepturile fundamentale ale persoanelor.