A A A

 

Informare privind achiziționarea analogilor de insulină conform Programului Național de Profilaxie și Combatere a Diabetului Zaharat și Diabetului Insipid pentru anul 2019

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale consideră drept speculații declarațiile apărute în presă despre licitația publică nr.18/3958 din 30.11.18, privind Achiziționarea analogilor de insulină și a preparatului Desmopresină în scopul realizării Programului Național de Profilaxie și Combatere a Diabetului Zaharat și Diabetului Insipid pentru anul 2019. Regretăm faptul că unele asociații de specialitate se lasă atrase în jocul de lobby al companiilor farmaceutice și al anumitor grupuri politice din spatele acestora.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informează toate părțile interesate, despre faptul că introducerea biosimilarului insulinei este doar o alternativă la medicamentele folosite în anii precedenți. Toți pacienții, la recomandarea medicului, pot folosi orice medicament certificat în Republica Moldova. La momentul actual, biosimilarul insulinei este prescris doar copiilor și femeilor însărcinate. În contextul economiilor financiare acumulate, ne propunem să oferim posibilitatea de a trece la alternative biosimilare ale insulinei și altor grupuri de pacienți. Astfel, în 2019, toți pacienții care suferă de diabet zaharat vor avea acces la preparate moderne.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a primit asigurări din partea Agenției de Achiziții Publice despre legalitatea procedurilor de achiziție desfășurate în data 30 octombrie 2018 și informează că toate actele acceptate în cardul tenderului au fost verificate și nu contravin legislației naționale. Ca urmare a solicitării părților participante la proces, în cerințele tenderului au fost introduse o serie de modificări.

 

Prima modificare a parvenit pe data de 18 octombrie 2018 din partea agenților economici, respectiv introducerea livrării insulinei în stilou injector preumplut. Cerința a fost acceptată și introdusă în descrierea documentației de tender, din considerente economice și de creare a unui cadru de concurență loială între companiile farmaceutice. Introducerea stilourilor preumplute înseamnă economii considerabile. Fiolele folosite până acum nu permiteau dozarea corectă și, din acest motiv, o parte din preparat rămânea în fiolă și era aruncat. Reieșind din prevederile articolului 28 alin. (6) din Legea 131/2015, grupul de lucru a modificat și termenul de depunere a ofertelor, pentru a oferi posibilitatea operatorilor economici să participe la procedura de achiziție.

 

A doua modificare a fost introdusă ulterior, pe data de 16 octombrie 2018, și anume livrarea gratuită a 13350 de penuri, necesare la folosirea cartușelor cu insulină. Totodată, în același act de modificare se introduce și livrarea a 650 de penuri compatibile cu cartușele de insulină Lispro. Menționăm faptul că, aceste cartușe se utilizează deja în sistemul medical național, pentru pacienți diabetici, copii și femei însărcinate și se planifică folosirea lor și pentru alte grupuri de pacienți. Reieșind din prevederile articolului 28 alin. (6) din Legea 131/2015, grupul de lucru a modificat iarăși termenul de depunere a ofertelor, oferind posibilitatea operatorilor economici să participe la procedura de achiziție. Pentru a putea acoperi toți pacienții care au nevoie de insulină, au fost majorate cantitățile și s-a dispus achiziționarea testelor pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge. Drept urmare, a fost ajustat și bugetul, care a crescut de la 22 016 128,00 lei la 124 254 934,00 lei.

 

Modificările introduse de grupul de lucru pe data de 19 noiembrie 2018 vizează două poziții ce presupun achiziționarea testelor de măsurare a nivelului de glicerină și a glucometrelor (completat cu dispozitive de înțepare și cel puțin 10 lanțete); Modificările făcute pe 20 noiembrie 2018 țin de completarea menționată mai-sus. Deoarece glucometrele deja vin cu dispozitive de înțepare și cel puțin 10 lanțete, se decide achiziționarea separată a acelor și dispozitivelor de înțepare. Husele fiind un accesoriu, s-a decis excluderea procurării centralizate, în schimbul asigurării gratuite cu medicamente de calitate.

 

În ceea ce privește medicamentul biosimilar de insulină glargin, acesta a fost înregistrat de către EMA în ianuarie 2018, iar în Republica Moldova trebuie efectuată o procedură simplificată de înregistrare a medicamentelor care deja au trecut prin autorizări și teste în UE. Detalii privind actele de înregistrare a biosimilarului insulinei glargine pot fi accesate în link ul următor: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/semglee.

 

Referitor la reacțiile medicilor “anonimi" și ale presei, menționăm faptul că Agenția Medicamentului a elaborat și implementat un sistem electronic ce permite medicilor să raporteze efectele adverse ale medicamentelor folosite la tratarea pacienților.

 

În afară de certificări oficiale, naționale sau europene, Agenția Medicamentelor și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este în permanentă procedură de control al efectelor medicamentelor folosite în instituțiile medicale din țară. De asemenea, îndemnăm medicii și pacienții să insiste asupra raportării efectelor adverse, dacă ele au loc.

 

Sistemul de raportare a efectelor adverse ale medicamentelor poate fi accesat la următorul link: http://www.amed.md/ro/raportarea-reactiilor-adverse.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale consideră că procedura de licitație publică nr. 18/3958 din 30.11.18, privind Achiziționarea analogilor de insulină și a preparatului Desmopresină în scopul realizării Programului Național de Profilaxie și Combatere a Diabetului Zaharat și Diabetului Insipid pentru anul 2019, a fost realizată conform legii naționale și corespunde tuturor standardelor internaționale în materie.