A A A

 

Incluziunea socială a tinerilor - în vizorul mai multor factori de decizie

Astăzi Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a participat, de comun cu alte Autorități Publice Centrale, la primul Festival al Tinerilor, organizat de către Ministerul Tineretului și Sportului, Consiliul Național al Tineretului din Moldova și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Evenimentul a avut loc în contextul marcării Zilei Internaționale a Tineretului. Cu această ocazie a avut loc lansarea Indexului de Tineret – instrument care evidențiază decalajul dintre situația tinerilor în diferite domenii social-economice în comparație cu populația adultă.
Factorii de decizie din domeniile angajare în câmpul muncii, sănătate, comportament riscant și violență, ș.a au discutat situația tinerilor în baza indicatorilor Indexului în cadrul unui panel de discuții. Subiectul abordat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei ținea de „măsurile de reducere a șomajului în rândul tinerilor și incluziunea socială a acestora”.
Menționăm că pe parcursul semestrului I al anului 2015, la Agențiile Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă au fost înregistrați 7530 tineri șomeri, ceea ce constituie 31,2% din numărul total de șomeri înregistrați în perioada respectivă. Dintre aceștia, 3148 tineri, sau cca 42% au fost plasați în câmpul muncii. Integrarea mai dificilă a tinerilor în câmpul muncii este legată de dificultățile de tranziție de la școală la muncă care, în Republica Moldova, se explică mai ales prin migrația peste hotarele țării a populației tinere.
În scopul micșorării ratei șomajului în rîndul tinerilor din RM, un anumit număr dintre ei beneficiază de consiliere profesională, servicii de mediere a muncii, activități de formare profesională, Centre de informare privind piața muncii, alocații pentru integrare și reintegrare profesională, ajutor de șomaj, etc.
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei se arată mulțumit de participarea tot mai activă a tinerilor în problemele ce țin de angajamentul lor civic, de problemele lor sociale și de măsurile de soluționare a acestora. Campanii de sensibilizare și implicare nemijlocită a tinerilor în acest sens au loc tot mai des, fapt care vine, pe de o parte să încurajeze tinerii de a se implica, venind cu propuneri privind incluziunea lor în câmpul muncii, pe de altă parte, să preceadă procesul de perfecționare a legislației în domeniul ocupării forței de muncă, inițiat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.