A A A

 

Implementarea prevederilor Legii privind controlul tutunului discutată în cadrul ședinței Consiliului Naţional Coordonator în domeniul Controlului Tutunului

Astăzi, 28 martie, s-a desfășurat ședința Consiliului Naţional Coordonator în domeniul Controlului Tutunului, la care au participat reprezentanții instituțiile publice centrale responsabile de implementarea Planului Național privind Controlul tutunului pentru anii 2017-2021, precum și reprezentanții societății civile.  Ședința a fost prezidată de viceprim-ministrul pentru Integrare europeană, Iurie Leancă

 

În cadrul ședinței a fost discutat procesul de implementare a prevederilor Legii privind controlul tutunului, acțiunile care urmează a fi întreprinse de autorități pentru ratificarea Protocolului  privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția Cadru privind Controlul Tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății, combaterea consumului de produse noi din tutun (IQOS, țigări electronice, narghilea), identificarea soluțiilor pentru interzicerea comercializării produselor din tutun în unitățile comerciale cu suprafața mai mică de 20m2.

 

Secretarul general de stat în domeniul sănătății publice al MSMPS, Aliona Serbulenco a prezentat gradul de implementare a prevederilor Legii privind controlul tutunului. Conform informațiilor prezentate, în anul 2018, au fost eliberate 516  de prescrieri sanitare pentru înlăturarea încălcărilor depistate în respectarea prevederilor Legii  și 212 decizii de aplicare a amenzii,  în sumă de 538 mii lei, în special la capitolul interzicerea fumatului și prevenirea accesului minorilor la produse de tutun și conexe.

 

La fel, au fost examinate și coordonate pachetele unitare și ambalajul exterior cu plasarea pe ele a avertismentelor de sănătate și informațiile pentru etichetare pentru toate produsele din tutun plasate pe piață în 2018 de către 3 producători și 15 importatori a produselor din tutun. în 31 teritorii au fost elaborate Programele teritoriale privind controlul tutunului pentru implementarea lui, din care aprobate în 23 teritorii administrative;

 

 

Pe parcursul  anului 2018, 305 persoane au primit tratament medicamentos pentru dependența de tutun în condiții de ambulator și acordată consiliere psihologică și terapie cognitivă comportamentală, iar  peste 3000 de fumători au beneficiat de consiliere privind renunțarea la fumat de la medicii narcologi din teritoriile administrative. Totodată, peste 468 de personae s-au adresat la linia verde  a Dispensarului Republican de Narcologie.

 

 

 Vicepremierul a mulțumit autorităților publice abilitate și societății civile pentru implicarea în combaterea fumatului în rândul elevilor și adolescenților din țara noastră: "Doar prin conjugarea eforturilor instituțiilor statului și a societății civile, cum asta a fost posibil în 2014 la promovarea noii legi, vom avansa în lupta împotriva acestui viciu", a menționat vicepremierul.

 

 

În acest context, viceprim-ministrul a venit cu propunerea instituirii unui grup de lucru care să analizeze experiența europeană privind vânzarea articolelor din tutun in gherete astfel încât la următoarea ședință să fie prezentată o notă informativă care să cuprindă acțiuniconcrete spre implementare de către autoritățile centrale de resort și de către autoritățile publice locale.

 

 

În urma discuțiilor și dezbaterilor, participanții au convenit să întreprindă în comun mai multe acțiuni:

-         Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, vor asigura finalizarea și promovarea pachetului de documente necesar pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția Cadru a OMS privind Controlul Tutunului nu mai târziu decât trim. III 2019, cu operarea modificărilor respective la Legea 278/2007 privind controlul tutunului, cu includerea aspectelor de reglementare a produselor noi din tutun, în special din tutun care nu arde,  

-         Autoritățile publice centrale și locale (primăria mun. Chișinău) vor implementa şi realiza în măsura atribuțiilor prevederile Legii 278/2007 privind controlul tutunului, cu pregătirea notelor informative detaliate privind realizarea prevederilor alin.6, art.25 - Prevenirea accesului de către minori către următoarea ședință a Consiliului, inclusiv cu aspectele ce țin de inclusiv reamplasarea/reprofilarea obiectivelor ce comercializează produse din tutun cu S<20m2 situate la o distanță mai mică de 200m de la istituțiile de educație și medico-sanitare.

-         Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale va oferi suportul necesar Băncii Mondiale pentru evaluarea obiectivă a indicatorilor legați de domeniul controlului tutunului pentru disbursarea suportului bugetar pentru modernizarea sistemului de sănătate. 

-         Ministerul Finanţelor va examina, în contextul elaborării obiectivelor politicii fiscale şi vamale și va propune majorarea accizelor specifice la produsele din tutun și produsele conexe, inclusiv la produsele noi din tutun (țigări electronice, IQOS – tutun încălzit, narghilea), cu ajustarea lor la nivelor produselor tradiționale din tutun.

 

Următoarea ședință a Consiliului Naţional Coordonator în domeniul Controlului Tutunului va avea loc orientativ în jurul datei de 31mai 2019, de  Ziua Mondială Fără Tutun.