A A A

 

Guvernul va implementa un șir de acțiuni în anul 2018, pentru sporirea ocupării forței de muncă

Creşterea nivelului de ocupare formală, crearea oportunităţilor egale de angajare a forţei de muncă, corelarea sistemului educaţional cu cerinţele pieţei muncii pentru calificări şi competenţe mai bune, precum şi valorificarea potenţialului oferit de fenomenul migraţional, sunt o parte din obiectivele care urmează a fi realizate în anul 2018, odată cu aprobarea de astăzi a Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021, de către Guvern.

 

Astfel, conform documentului, urmează să fie realizate acțiuni privind promovarea angajării formale și combaterea muncii nedeclarate, facilitarea accesului la credite pentru întreprinderile mici și mijlocii, finanțarea afacerilor create și gestionate de femei, suport pentru tinerii întreprinzători și facilitarea creării locurilor de muncă în zonele rurale și orașele mici prin implementarea politicii de subvenționare, iar pentru tinerii medici și farmaciști vor fi acordate facilități pentru angajarea acestora în mediul rural.

 

La fel, vor fi implementate măsuri de promovare a accesului adulților la procesul de învățare pe parcursul vieții, iar persoanele reîntoarse în țară vor fi susținute pentru integrarea acestora în câmpul muncii și abilitarea economică privind crearea afacerilor proprii.

 

Toate acțiunile incluse în Plan, vor contribui la crearea locurilor de muncă în zonele rurale şi oraşele mici, consolidarea legăturii între piaţa muncii şi sistemul de formare profesională, facilitarea reintegrării cetăţenilor reîntorşi de peste hotare, asigurarea accesului străinilor la piaţa forţei de muncă, precum și îmbunătăţirea guvernării pieţei muncii, prin perfecționarea cadrului legal şi implementarea noilor măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă.

 

Costurile totale necesare realizării Planului național de acțiuni pe anul 2018 vor fi acoperite din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și din surse externe.

 

Menționăm că în prezent, în Republica Moldova sunt înregistrați circa 12875 de șomeri, iar de la începutul anului au fost plasați în câmpul muncii 4953 de șomeri. În anul 2017, au fost inregistrati 42119 și plasați în câmpul muncii 16648 de șomeri.