A A A

 

Guvernul a aprobat proiectele Legii bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018

 Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de Guvern din 21 noiembrie curent, proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018.

 

Potrivit documentului veniturile bugetului asigurărilor de stat estimate pentru anul 2018 vor constitui 19 mlrd. 247 mln. 518,1 mii lei, cu o creştere cu 1 mlrd 733 mln 754,6mii lei în raport cu veniturile aprobate pentru anul 2017.

 

Astfel, resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor 65,2%, iar transferurile de la bugetul de stat – 34,8%. La capitolul „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” au fost prognozate 12 mlrd. 546 mil. lei, cu o creştere de 10,0% faţă de suma contribuţiilor aprobate pentru anul 2017, iar „Transferurile primite în cadrul bugetului public național” prognozate pentru anul 2018 au fost incluse la compartimentul „Venituri” în volum de 6 mlrd. 693 mil. 518,1 mii lei, cu o creştere de 9,6% faţă de suma aprobată pentru anul 2017.

 

De asemenea, a fost aprobat proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018.

 

Conform documentului, veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 sunt estimate în sumă de 6 mlrd 659 mil. lei (concret 6 659 025,2) şi cheltuielile sunt prevăzute în sumă de 6 mlrd 659 mil. lei (concret 6 659 025,2). Comparativ cu anul 2017 aprobat este prognozată majorarea veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu 517 mil. lei sau cu 8,4 la sută mai mult şi a cheltuielilor cu 424,5 mil. lei mii lei sau cu 6,8%.