A A A

 

Grupul de lucru responsabil de elaborarea Planului de acțiuni anticorupție în sectorul ocrotirii sănătății și asigurărilor medicale pentru anii 2018-2020, s-a întrunit în ședință

La 26 martie curent, în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale s-a desfăşurat o nouă şedinţă a Grupului de lucru responsabil de elaborarea Planului de acțiuni anticorupție în sectorul ocrotirii sănătății și asigurărilor medicale pentru anii 2018-2020.

 

La ședință au participat reprezentanții autorităților publice responsabile de elaborarea și implementarea Planului: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Centrul Național Anticorupție, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.

 

De asemenea, la ședință au participat și consilierul UE de rang înalt pe domeniul anticorupție, Pawel Woitunik și consilierul UE de rang înalt pe domeniul de sănătate, Juozas Galdikas.

 

Documentul, are drept scop reducerea riscurilor de corupţie în cele mai vulnerabile sectoare ale activităţii publice şi prestării de servicii către populaţie, iar instituțiile responsabile beneficiază de suportul Consiliului Europei, în baza proiectului „Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenirii”, în elaborarea acestuia.

 

Astfel, participanții la ședință au analizat fiecare acțiune care urmează să fie inclusă în Plan și vor veni cu propuneri finale asupra proiectului Planului de acțiuni la următoarea ședință a grupului de lucru. Ulterior proiectul definitivat urmează a fi prezentat Guvernului spre examinare și aprobare.

 

Menționăm că Grupul de lucru a fost instituit la 1 martie 2018 în vederea executării prevederilor Hotărârii Parlamentului privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020 și Hotărârii Guvernului privind aprobarea mecanismului de elaborare și coordonare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție pentru anii 2018-2020.