A A A

 

Fundația Soros-Moldova va susține în continuare Ministerul în implementarea reformelor în domeniul sănătății și social

Promovarea drepturilor grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV, extinderea accesului la îngrijiri paliative, consolidarea eforturilor pentru lărgirea accesului populaţiei la medicamente, promovarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a trăi în comunitate sunt o parte din domeniile de intervenție și suport oferit din partea Fundației Soros Moldova, discutate în cadrul unei ședințe, de ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari și reprezentanții organizației.

 

„Realizarea tuturor reformelor planificate nu ar fi fost posibilă fără o colaborare multisectorială și cu implicarea societății civile. Complexitatea domeniilor în care ne oferiți suportul este impresionantă și este foarte important, să asigurăm sustenabilitate proiectelor inițiate”, a menționat Svetlana Cebotari.

 

La rândul său, Directorul de departament Sănătate publică, Liliana Gherman a enunțat prioritățile stabilite pentru anul 2018, iar un domeniu important fiind sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova prin lansarea proiectului „Program de granturi ONG: Activități pentru populația afectată de tuberculoză din grupurile de risc și greu accesibile”, care are drept scop susținerea priorităților de bază ale Programului Național de Control al Tuberculozei (PNCT).

 

În urma discuțiilor, părțile au reiterat necesitatea organizării ședințelor periodice pentru coordonarea activităților în vederea realizării acțiunilor propuse.

 

Menționăm că, Departamentul Sănătate publică, din cadrul Fundației Soros-Moldova, oferă susținere și promovează buna guvernare în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate și contribuie la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.