A A A

 

Felicitări profesorului universitar Aurel Grosu, cu ocazia aniversării de 70 ani

Astăzi, 6 februarie, cu ocazia sărbătoririi celei de-a 70-a aniversări, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale aduce sincere felicitări profesorului universitar Aurel Grosu, eminent cardiolog, savant și pedagog, autor a circa 300 de publicații în cardiologie și medicină internă, inclusiv 6 monografii, 3 invenții, 11 proiecte de cercetare în domeniu cardiologiei.

 

Realizările profesionale, manageriale, ştiinţifice şi pedagogice desfășurate de-a lungul activității este un motiv în plus de a face o scurtă prezentare a biografiei domnului Aurel Grosu.

 

Cariera profesională a început-o ca medic-intern la Spitalul Raional Orhei, continuând ca medic-militar în perioada serviciului militar, inspector în cardiologie la Direcția curativă a Ministerului Sănătății, fondator și șef al Laboratorului „Tulburări de ritm cardiac”.

 

Profesorul Aurel Grosu activează pe parcursul a 35 de ani în cadrul Institutului de Cardiologie, fiind unul dintre primii colaboratori ai acestei instituţii. În perioada 1998-2016 a fost vicedirector pe știință, iar în prezent conduce Clinica cardiologică de urgență.

 

Aurel Grosu a reușit să îmbine activitatea științifică cu practica medicală, în organizarea activităţii de acordare a asistenţei cardiologice consultative şi de staţionar a bolnavilor cu patologie cardiovasculară, în organizarea şi în realizarea asistenţei organizator-metodice a instituţiilor medicale din țară, în crearea şi în dezvoltarea serviciului de cardiologie în Republica Moldova.

 

Activitatea de cercetare efectuată sub conducerea ilustrului profesor Aurel Grosu a permis multiple implementări în practica clinică în Institutul de Cardiologie şi în instituţiile medicale din Republica Moldova. Au fost elaborate recomandări de optimizare a diagnosticului şi a tratamentului în maladiile cardiovasculare, astfel sporind nivelul asistenţei cardiologice pentru populație.

 

A pregătit zeci de discipoli în domeniul de cardiologie și cercetători științifici. Activ și perseverent în activitatea profesională, este membru al consiliilor ştiinţifice specializate, Președintele Consiliului de Experți și Președintele Comisiei de specialitate în domeniul cardiologiei al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, un bun pedagog și mentor excelent pentru colegi, medicii tineri, fiind implicat în procesul de instruire privind probleme actuale ale cardiologiei, organizând şi participând activ la conferinţele ştiinţifico-practice în ţară şi peste hotare.

 

Pentru merite deosebite în activitatea medicală s-a învrednicit de titlul Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul Științei, Tehnicii și Producției (1994), deține Medalia „Meritul Civic” (1994), Diploma de Onoare a Guvernului (2005), Ordinul „Gloria Muncii” (2009), Medalia „Dimitrie Cantemir” (2009), Ordinul de Onoare (2014).

 

Remarcăm și apreciem contribuția profesorului Aurel Grosu, o înaltă valoare ştiinţifică, didactică şi medicală în dezvoltarea și consolidarea unui domeniu atât de complicat cum este cardiologia.

 

Cu ocazia aniversării a 70 ani de la naștere îi urăm multă sănătate şi îi dorim ca toate lucrurile minunate, care i-au împlinit viaţa, personal și profesional să cunoască o continuitate frumoasă.

 

Mulţi ani înainte şi noi performanţe în domeniul consacrat, stimate domnule profesor Aurel Grosu!