A A A

 

Felicitări academicianului Gheorghe Ghidirim, cu ocazia aniversării de 80 ani

Astăzi, 22 aprilie,  cu ocazia sărbătoririi celei de-a 80-a aniversări, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale aduce sincere felicitări academicianului, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, deținător al Ordinului Republicii, Gheorghe Ghidirim. 

 

Gheorghe Ghidirim s-a născut la 22 aprilie 1939,  în satul Olăneşti, raionul Ștefan Vodă. După absolvirea cu menţiune a şcolii de şapte clase din satul natal (1953), îşi face studiile la Colegiul de medicină din Tighina (1953-1956).

 

Timp de un an, lucrează felcer la ambulatoriul din Tudora, apoi învaţă la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău (1957-1963), pe care îl absolvă tot cu menţiune. În 1969 îşi susţine teza de doctor în medicină, iar în 1983 - pe cea de doctor habilitat. În 1986 obţine titlul de profesor universitar. Din 1992, a fost şeful Catedrei de chirurgie nr. 1 „N. Anestiadi” a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

 

Gheorghe Ghidirim este fondatorul Școlii de pancreatologie. A introdus operațiile organomenajate în pancrenecroze. A efectuat prima colecistecomie laroscopică în R. Moldova. Este membru de onoare a mai multor organizații și instituții științifice din țară și de peste hotare: Societatea de Chirurgie laparoscopică din România, Societatea Internațională de Chirurgie ”Nicolae Pirogov” din Rusia, Societatea Mondială de Chirurgie, Societatea Internațională de Chirurgie Hepatobiliopmncreatică ș.a.

 

În 1993, Gheorghe Ghidirim este ales academician al Academiei de Ştiinţe a R. Moldova, iar în 1994 - membru de onoare al Academiei Române. A fost deputat al poporului din URSS (1989-1991), ministru al Sănătăţii al RM (1990-1994), preşedinte al Ligii Medicilor din Moldova. A publicat peste 600 de lucrări ştiinţifice, inclusiv cinci monografii. Deţine 30 de brevete de invenţie. În 2005 i se conferă „Ordinul Republicii”, în 2011 devine laureat al Premiului Naţional în domeniul ştiinţei. A pregătit 15 doctori habilitaţi şi 20 de doctori în medicină. Academicianul Gheorghe Ghidirim este cetățean de onoare al municipiului Chișinău.

 

Cu ocazia aniversării a 80 ani de la naștere îi urăm multă sănătate, succese și împlinire de la toate realizările de pînă acum.  Mulţi ani înainte şi noi performanţe în domeniul consacrat, stimate domnule academician Gheorghe Ghidirim. 

 

 

 

Date biografice: Moldpres