A A A

 

Familiarizarea reprezentanților instituțiilor de forță cu politicile promovate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Astăzi 23 februarie, în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) s-a desfășurat o ședință de familiarizare a reprezentanților instituțiilor de forță cu politicile ministerului și strategiile în domeniul demografiei, al muncii și asigurărilor sociale.

 

La întrunire au participat reprezentanți ai Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Centrului Național Anticorupție, organizațiilor nonguvernamentale de profil, care au atribuții de dezvoltare a sistemului național de securitate.

 

În deschiderea ședinței, secretarul general de stat, Boris Gîlca, a apreciat inițiativa colaboratorilor Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” de a include în cadrul sesiunilor de instruire „Probleme actuale ale securității naționale”, subiecte de domeniile de activitate ale MSMPS.

 

În acest context, au fost prezentate politicile promovate de către MSMPS în asigurarea demografică, politica salarială și de ocupare a forței de muncă și coordonarea sistemelor de securitate socială.

 

Totodată, au fost abordate un șir de subiecte, printre care: necesitatea adaptării sistemului educațional în dependență de cerințele pieței forței de muncă, care este într-o continuă schimbare, modalitatea de evidență a veteranilor structurilor de forță, modalitatea de calculare a pensiilor cetățeniloer din stânga Nistrului, facilitarea procesului de transmitere a datelor la stabilirea pensiei.