A A A

 

Facilitarea procedurii de angajare a cetățenilor străini în Republica Moldova

Cabinetul de miniștri a aprobat Lista ocupațiilor prioritare, care pot fi practicate de către cetățenii straini aflați în țara noastră. Lista conține un număr de 127 de ocupații, în domeniile tehnologiilor informaționale, medicină, agricultură, inginerie, prestări servicii.

 

Scopul documentului este de a simplifica procedura de angajare a cetățenilor străni, precum și a satiface nevoile angajatorilor cu forța de muncă necesară.

 

Lista reprezintă un mecanism nou, care pe de o parte va identifica ocupațiile care sunt solicitate, dar nu sunt ocupate de către cetățenii Republicii Moldova, iar pe altă parte va facilita acordarea dreptului de la muncă pentru migranți în baza unui permis de ședere provizorie în scop de muncă, pe perioada de un an, cu posibilitatea prelungirii acestui drept.

 

În context, străinii care vor depune actele în baza Listei ocupațiilor prioritare vor fi scutiţi de obţinerea permisului de muncă. Ocupațiile prioritare cuprinse în listă au fost selectate în dependență de prognoza anuală a pieței muncii elaborată de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și raportul privind cererea și oferta forței de muncă.

 

Astfel, pentru fiecare ocupație prioritară au fost înregistrate peste 100 de locuri vacante la ANOFM, iar solicitarea de suplinire nu a putut fi satisfăcută în termen de o lună și raportul dintre numărul locurilor de muncă vacante înregistrate și numărul șomerilor înregistrați la aceste ocupații să fie de cel puțin 2/1.

 

Lista ocupațiilor prioritare se va actualiza anual sau la necesitate de către Guvern la propunerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.