A A A

 

Experiența Republicii Moldova privind reformarea sistemului de protecție a copilului împărtășită deputaților și reprezentanților Guvernului din Kârgâstan

O delegație oficială condusă de către preşedintele Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie, Valentina Buliga, cu participarea secretarului de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, șefului direcției învățământ general din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Valentin Crudu și directorului AO „Parteneriate pentru fiecare copil”, Daniela Mămăligă, efectuează, la invitația Președintelui Parlamentului din Kârgâstan, o vizită, în perioada 08-10 octombrie curent.

 

Scopul vizitei este împărtășirea experienței țării noastre în reformarea sistemului rezidențial de îngrijire a copilului, dezvoltarea sistemului de servicii sociale și promovarea educației incluzive.

 

Reprezentanții Republicii Moldova au avut întrevederi cu Viceprim-ministrul pe probleme sociale, Altînai Omurbecova, cu reprezentanții Comisiei parlamentare protecție socială, educație, știință, cultură și sănătate, Comisiei parlamentare constituționale, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației și Științei și Ministerului Sănătății.

 

În cadrul vizitei, oficialii au prezentat experiența Republicii Moldova în reformarea sistemului de protecție a copilului și în domeniul dezinstituționalizării, prezentând etapele reformei, dezvoltarea serviciilor alternative îngrijirii rezidențiale și prevenirea instituționalizării și separării copiilor de familii.

 

Menționăm că, în Republica Moldova, începând din anul 2007 până în prezent, au fost dezinstituționalizați până la 10.000 de copii.