A A A

 

Experiența Republicii Moldova privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități prezentată Republicii Belarus

Astăzi, 12 septembrie 2018, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a participat la o ședință de lucru cu delegația din Republica Belarus, condusă de Rumak Aleksandr, viceministrul muncii şi protecţiei sociale.

 

În cadrul întrunirii, a fost prezentată experiența Republicii Moldova privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități și crearea serviciilor de îngrijire alternativă, cu accent pe dezinstituţionalizarea copiilor cu dizabilități.

 

De asemenea, reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au prezentat modalitatea de dezvoltare a serviciilor sociale, acreditarea și inspecția acestora, precum și reforma sistemului de prestații bănești, îndeosebi aspectul înlocuirii prestațiilor bazate pe categorii cu prestația bazată pe evaluarea veniturilor.

 

În cadrul misiunii, oficialii belaruși se vor întruni într-o Şedinţă de lucru cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Fălești, pentru a aborda particularitățile implementării reformei în domeniul dezinstituţionalizării la nivel raional. La fel, aceștia vor întreprinde vizite la serviciile de asistenţă parentală profesionistă, serviciile de zi pentru copiii cu dizabilităţi, a unei şcoli incluzive, care a integrat cu succes copii cu dizabilităţi și a unui prestator de asistenţă pentru copiii cu dizabilităţi şi necesităţi educaţionale speciale.

 

Totodată, membrii delegației din Republica Belarus vor merge la Internatul pentru copii cu deficiențe mintale (fete) din Hînceşti, inclusiv la unitatea care pregăteşte fetele pentru dezinstituţionalizare şi viaţă independentă și la serviciile comunitare create de această instituţie în comunitate (case comunitare şi locuinţe protejate) și anume casa-comunitară din s. Mereşeni, raionul Hînceşti, precum și vizite la casa comunitară din s. Mitoc, raionul Orhei și locuinţa protejată din or. Orhei.

 

Delegația din Republica Belarus se află într-o vizită de studiu în Republica Moldova, în perioada 11-15 septembrie 2018 pentru a prelua experiența țării noastre în domeniul dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilități, educaţiei incluzive şi dezvoltării timpurii.