A A A

 

Exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri vor fi reglementate de lege

Parlamentul a votat astăzi în prima lectură Proiectul de lege care are drept scop reglementarea activităţilor necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de către zilieri.

 

Documentul prevede reglementarea raporturilor de muncă temporare ale zilierilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului faţă de zilier şi modul de activitate a zilierilor și are drept scop diminuarea fenomenului de ocupare informală a forţei de muncă.

 

Potrivit proiectului, durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 8 ore, 5 ore - pentru persoanele în vârstă de la 15 la 16 ani şi 7 ore - pentru persoanele în vârstă de la 16 la 18 ani. Timpul de muncă al zilierului nu va depăşi 40 de ore pe săptămână. De asemenea, se prevede ca durata activităţii, executate de un lucrător zilier pentru acelaşi beneficiar, să nu depăşească 90 de zile într-un an calendaristic.

 

Se propune ca plata pentru activitatea zilierului să fie efectuată de către beneficiar la sfârşitul fiecărei zile de muncă, conform înţelegerii dintre beneficiar şi ziler. Conform proiectului se prevede ca nivelul remuneraţiei pe unitate de timp, să nu fie mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real pe oră, stabilit de către Guvern.

 

Potrivit proiectului, plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier se va efectua de către beneficiar, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare. Din veniturile obţinute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de către zilier nu se reţin contribuţii de asigurări sociale de stat şi nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cotă procentuală. Astfel, zilierul are obligaţia de a se încadra în sistemul public de asigurări sociale obligatorii pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

 

Conform proiectului legii, beneficiarul va fi obligat să întreţină Registrul de evidenţă a zilierilor, în care să înregistreze toate persoanele înainte de începerea activităţii acestora, precum şi să transmită extrasul din Registrul vizat Inspectoratului teritorial de muncă respectiv, inclusiv şi pe suport electronic.

 

În prezent circa 30% din populația ocupată a țării este încadrată în activități cu caracter ocazional, dintre aceștia 70% sunt implicați în lucrări agricole.