A A A

 

Evaluarea reformei sistemului de îngrijire a copilului în Republica Moldova discutată de către specialiștii în domeniu

Astăzi, 19 iunie 2018, în cadrul Conferinței „Reforma sistemului de îngrijire a copilului în Republica Moldova: Provocări și Soluții” au fost prezentate rezultatele auto-evaluării sistemului de îngrijire a copilului în Republica Moldova și planul de acțiuni destinat punerii în aplicare a recomandărilor auto-evaluării.

 

Conferința este organizată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Palladium (SUA) și are loc în cadrul proiectului MEASURE Evaluation finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), care acordă suport în evaluarea, abordarea și monitorizarea reformei de îngrijire a copilului.

 

„Rezultatele acestei evaluări arată că Moldova a progresat semnificativ în ce privește asigurarea condițiilor de îngrijre într-un mediu familial a copiilor doar ca mai sunt multe de facut pentru a fi aliniat cadrul normativ și practicile Liniilor Directoare ONU pentru Îngrijirea Alternativă a Copilului. În acest scop, cu sprijinul USAID și UNICEF, am realizat un plan cu măsuri concrete de îmbunătățire a situației în diverse aspecte ale sistemului de îngrijire. Sperăm să beneficiem în continuare de sprijinul partenerilor noștri pentru a duce la bun sfârșit aceste măsuri”, a menționat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, în debutul conferinței.

 

În cadrul conferinței, au fost identificate lacunele și necesitățile de îmbunătățire a componentelor de bază ale sistemului de îngrijire a copilului, cum ar fi: conducere și guvernare, mecanismele de furnizare a serviciilor, forța de muncă, monitorizarea și evaluarea, normele și practicile sociale și finanțarea.

 

La Conferință au participat peste 80 de reprezentanți ai ministerelor și agențiilor guvernamentale implicate în reforma sistemului de îngrijire, reprezentanți ai Ministerului de Finanțe, specialiști din cadrul direcțiilor raionale de asistență socială și protecție a familiei, specialiști din cadrul direcțiilor Municipiului Chișinău din domeniul protecției drepturilor copilului, educației, sănătății și siguranței publice, Avocatul Copilului și reprezentanți ai societății civile.

 

Tot astăzi, în cadrul unei ședințe de diseminare la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, rezultatele auto-evaluării și propunerile de acțiuni pentru îmbunătățirea funcționării sistemului de îngrijire a copilului în Republica Moldova au fost prezentate spre examinare principalilor donatori și furnizori de asistență tehnică externă.