A A A

 

Elveția a lansat o nouă Strategie de Cooperare cu Republica Moldova pentru anii 2018-2021

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari a participat astăzi, 18 aprilie curent, la evenimentul de lansare a Strategiei de Cooperare cu Republica Moldova, pentru anii 2018-2021.

 

În următorii patru ani, Agenția elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) va acorda asistență tehnică și financiară în domeniul sănătății și cel al ocupării forței de muncă, prin implementarea programelor și proiectelor de dezvoltare în toate regiunile țării.

 

„Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale susține în continuare parteneriatul și proiectele comune cu Elveția, iar acțiunile prevăzute în Strategia de Cooperare pentru anii 2018-2021 vor contribui esențial la fortificarea sistemului medical la nivel național, precum și în domeniul ocupării forței de muncă” a menționat Svetlana Cebotari.

 

În sectorul sănătății, SDC va pune accent pe asistența medicală primară, promovarea modului sănătos de viață și prevenirea maladiilor, prin oferirea sprijinului instituțiilor medicale în asigurarea accesului echitabil la servicii medicale calitative și accesibile. Totodată, vor fi create oportunități pentru cetățeni să acționeze mai responsabil față de propria sănătate și să se implice în acțiuni de responsabilizare a instituțiilor pentru oferirea serviciilor medicale de calitate.

 

În domeniul ocupării forței de muncă, SDC va oferi suport la dezvoltarea unor sisteme de piață eficiente și ameliorarea climatului investițional, pentru stimularea creării locurilor de muncă atractive. De asemenea, va contribui la reformarea sistemelor de formare profesională și de instruire continuă, astfel încât, acestea să ofere persoanelor aflate în căutare unui loc de muncă competențele solicitate pe piața forței de muncă.

 

Agenția elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare activează în Republica Moldova din anul 2000 în baza Acordului bilateral privind asistența umanitară și cooperarea tehnică, semnat între Guvernele Confederației Elvețiene și Republicii Moldova.

 

Datorită susținerii elvețiene s-a ameliorat calitatea asistenței medicale în domeniul sănătății mamei și copilului și integrarea acestora în pachetul acoperit de asigurarea medicală obligatorie, au fost extinse serviciile prietenoase tinerilor și au fost deschise patru centre comunitare de sănătate mintală.