A A A

 

Eforturi consolidarea în sporirea serviciilor de îngrijiri la domiciliu

Astăzi, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, s-a întâlnit cu reprezentanții uniunii ”Rețeaua Organizaților Necomerciale Prestatoare de Îngrijiri Comunitare” și a discutat despre cooperarea privind sporirea accesului cetățenilor la servicii medicale și sociale, prestate la domiciliu și implementarea noilor practici în domeniul îngrijirilor comunitare.

 

În debutul ședinței, Svetlana Cebotari a menționat despre importanța parteneriatului Ministrerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu societatea civilă în sporirea accesului oamenilor la servicii medicale și sociale prin promovarea politicilor la nivel local, regional și național.

 

În cadrul discuțiilor au fost expuse problemele cu care se confruntă prestatorii de servicii de îngrijire la domiciliu, în special acoperirea teritorială insuficientă și neuniformă, deficitul de cadre, absența mecanismului de costificare a serviciilor sociale, lipsa unor criterii clare de distribuire echitabilă între toți prestatorii, buget limitat pentru îngrijirile medicale la domiciliu și cele paliative.

 

În context, părțile au stabilit necesitatea conlucrării în privința organizării și desfășurării cursurilor de scurtă durată pentru instruirea cadrelor și dezvoltarea noilor profesii cum ar fi asistenți auxiliari medicali și îngrijitori personali. De asemenea, au reinterat necesitatea conlucrării intersectoriale și abordarea integrată a serviciilor medicale și celor sociale.

 

Menționăm că, rețeaua de îngrijiri comunitare la domiciliu a fost creată în 2011, iar în anul 2017, au semnat un memorandum de colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind cooperarea privind accesul bătrânilor, persoanelor singuratice, invalizilor, pacienţilor cu diverse boli cronice şi/sau în faze terminale la serviciile medico-sociale la domiciliu.