A A A

 

Discuții prefinale asupra viziunii Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2030” în domeniile sănătății și pieței forței de muncă

La 7 mai curent, în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, s-au desfășurat Şedinţele de consultări prefinale asupra viziunii Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2030” în domeniile sănătății și pieței forței de muncă, cu participarea conducerii și reprezentanților Ministerului, reprezentanților Agenţiilor specializate ONU în Republica Moldova și partenerilor de dezvoltare.

 

Ședința în domeniul sănătății a fost prezidată de Secretarul general de stat, dl Boris Gîlca, care a mulțumit părților implicate în procesul de consultări, menționând importanța reflectării acțiunilor prioritare din domeniu în Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2030”.

 

„Cetățenii Republicii Moldova trebuie să beneficieze de servicii medicale calitative și accesibile. Prin acțiunile stabilite în cadrul Strategiei, vom atinge aceste obiective”, a declarat Boris Gîlca.

 

Secretarul de stat, Anastasia Oceretnîi, a salutat membrii Grupului de lucru pe domeniul ocupării forței de muncă, subliniind reușitele obținute între timp în domeniu și anume aprobarea în prima lectură a Legii promovării ocupării forței de muncă.

 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate proiectele documentelor ajustate în urma sugestiilor membrilor grupurilor de lucru asupra Priorității 3 și 5 al Strategii naționale de Dezvoltare ”Moldova 2030”, care conțin acțiunile prioritare și viziunea strategică de dezvoltare a domeniilor sănătății și pieței forței de muncă, inclusiv reformele în domeniul asistenţei medicale primare, sănătății publice, sectorului spitalicesc, asigurarea condițiilor decente de muncă și reducerea ocupării informale.

 

De asemenea, au fost analizate obiectivele strategice și acțiunile prioritare ale acestor domenii, părți componente ale viitoarei strategii naționale, membrii grupului de lucru implicîndu-se activ și prezentând idei, concepții și viziunii care urmează a fi înglobate în acest document de politici.

 

Menționăm că nota de concept privind viziunea Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” a fost realizată de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” ca parte a unui proces mai larg de proiect al unei noi Strategii Naționale de Dezvoltare a Republicii Moldova.

 

Documentul are trei obiective majore, cel de a identifica factorii fundamentali care au influențat și vor continua să influențeze traiectoria de dezvoltare a țării în perioada de până în anul 2030, de a analiza cum eforturile de planificare deliberată a dezvoltării – în cadrul strategiilor de dezvoltare națională elaborate de guvernele Republicii Moldova - s-au pliat pe tendințele sistemice de dezvoltare și ce lecții oferă această experiență și de a concretiza viziunea SND „Moldova 2030” în zece priorități concrete, priorități în jurul cărora ar urma să fie construită strategia de intervenție.

 

Reamintim că, în anul 2015, Republica Moldova, ca şi alte state membre ale ONU, s-a angajat să pună în aplicare Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 prin adoptarea Declarației Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă, care a avut loc la New York. Agenda oferă o nouă abordare de dezvoltare, axându-se pe promovarea drepturilor omului sub toate aspectele.