A A A

 

Dezvoltarea justiției sociale și promovarea muncii decente o prioritate a Guvernului, OIM și partenerilor sociali din domeniu

Secretarul general de stat, Boris Gîlca, a prezentat realizările și prioritățile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în domeniul ocupării forței de muncă, respectarea drepturilor angajaților dar și promovarea muncii decente în cadrul  Conferinței cu  genericul ”Dezvoltarea justiției sociale, promovarea muncii decente”, dedicată Centenarului Organizației Internaționale a Muncii (OIM) „Viitorul Muncii”. 

 

Conferința a fost organizată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) la care au participat reprezentanți ai MSMPS, Guvernului, Confederației Naționale a Patronatului din Moldova, ai OIM din Geneva, Budapesta, Estonia, Republica Moldova, ambasadelor și misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău.

 

În cadrul conferinței au fost expuse rapoarte cu privire la marcarea Centenarului OIM la nivel international,  prezentate realizările OIM de-a lungul timpului și au fost discutate acțiunile și provocările privind asigurarea justiției sociale și a muncii decente în Republica Moldova.

 

„Republica Moldova a avansat foarte mult în cei 30 de ani de parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii, prin politici și instrumente de aplicare a politicilor în domeniul ocupării forței de muncă. Avem stabilite obiective majore, care prin conlucrare eficientă cu toți actorii implicați, vom reuși să le realizăm”, a declarat Boris Gîlca.

 

Secretarul general de stat a menționat că datorită suportului oferit de  OIM, au fost aprobate Strategia națională privind ocuparea forței de muncă 2017 – 2021 și Noua Lege privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, două documente extrem de importante care includ un șir de măsuri active de ocupare ce vor permite plasarea în câmpul muncii a persoanelor vulnerabile prin identificarea necesităților individuale.

 

De asemenea, în anul 2018, a fost pilotată instruirea la locul de muncă a tinerilor și lansată platforma digitală de navigare a pieții muncii, ce reprezintă un instrument online de ghidare în carieră și de formare a abilităților de căutare a unui loc de muncă și alte realizări. 

 

Președintele CNSM, Oleg Budza a subliniat că promovarea muncii decente, respectarea drepturilor angajaților și crearea locurilor de muncă stau la baza creșterii economice și dezvoltării Republicii Moldova.

 

În cadrul evenimentului, membrii sindicatelor din Republica Moldova, România, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Estonia, Lituania, Ucraina, Federația Rusă, Kârgâzstan și Tadjikistan, au analizat în cadrul  panelului de discuții, standardele Internaționale de Muncă ca bază politică a muncii decente și securității sociale.

 

Precizăm că Organizația Internațională a Muncii este o agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite care se ocupă cu problemele legate de muncă. Republica Moldova a aderat la OIM în anul 1995 și a ratificat 40 de Convenții ale OIM.

 

Obiectivele strategice ale OIM prevăd următoarele aspecte: promovarea și realizarea standardelor și principiilor drepturilor fundamentale în domeniul muncii; crearea de oportunități mai mari pentru femei și bărbați; creșterea acoperirii și sporirea eficacității protecției sociale pentru toți; consolidarea tripartismul și dialogului social.