A A A

 

Dezbateri publice: „Sunt femeie, la ce vârstă mă pensionez?”

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) în parteneriat cu Organizaţia Help Age International, a organizat o dezbatere publică cu tema „Sunt femeie, la ce vârstă mă pensionez?”, acţiune realizată  în contextul Zilei Internaţionale a persoanelor în etate.

La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, persoane în etate din 15 localităţi ale Republicii Moldova, persoane adulte active în câmpul muncii şi tineri.

Scopul organizării dezbaterilor publice reiese din necesitatea de a consulta opiniile diferitor grupuri de vârstă, precum şi punctele de vedere independente, expuse de experţii în domeniu, referitoare la iniţiativa de majorare a vârstei de pensionare, în rândul femeilor, dar şi propunerile cu privire la majorarea vârstei de pensionare, venite din partea Băncii Mondiale, German Economic Team, Expert-Grup ş.a.

Ministrul Buga s-a pronunţat pentru îmbătrânirea activă, susţinând sloganul  campaniei „Vârsta cere acţiuni” şi a îndemnat participanţii la dezbateri să se implice activ în discuţii.

În prezentarea problematicii expusă de MMPSF au fost punctate mai multe aspecte ce se impun a fi luate în calcul în abordarea tematicii respective, astfel a fost menţionată interdependenţa dintre evoluţia tendinţelor demografice şi evoluţia sistemului solidar de pensii, structura pe vârste a populaţiei, sustenabilitatea financiară a sistemului de pensii, raportul dintre pensia medie pentru limită de vârstă și salariul mediu înregistrat în economie

Deşi au fost expuse opinii pro şi contra majorării vârstei de pensionare la femei, majoritatea participanţilor la discuţie au menţionat necesitatea întreprinderii acţiunilor în vederea reorganizării sistemului de pensii, iar prin prisma tematicii discutate în cadrul dezbateri publice a fost stipulată cerinţa unei abordări intersectoriale pentru realizarea de succes a reformelor sociale, cu referire la interdependenţa dintre sistemul de sănătate, economic, educaţional, de finanţe ş.a.

Reprezentanţii sindicatelor sunt rezervaţi faţă de majorarea vârstei de pensionare în rândul femeilor din Republica Moldova, invocând starea de sănătate precară, în pofida creşterii speranţei de viaţă a acestora. Totodată, sindicatele sesizează austeritatea bugetului de stat şi promovează suplinirea acestuia prin diminuarea muncii la negru și practicii achitării salariilor în plic.

O altă opinie ce exprimă poziţia pensionarilor activi în câmpul muncii, dar şi a tinerilor, vine în susținerea majorării vârstei de pensionare, dar în anumite condiţii. Printre acestea se numără: excluderea privilegiilor de care se bucură demnitarii de stat, judecătorii, militarii și unii funcționari publici la calcularea pensiilor şi introducerea unor condiții de echitate valabile pentru toţi, consolidarea unui sistem unic de pensii, organizarea unor cursuri de recalificare pentru pensionari, totodată, propunându-se să se facă schimbări la formula de calcul a asigurărilor pentru pensii în perioada concediului de maternitate. În acelaşi context, susţinătorii majorării vârstei de pensionare pledează pentru eliminarea discriminării în bază de vârstă la angajarea în câmpul muncii.

În concluzie, ministrul Mircea Buga a menţionat: „Este un proces deloc simplu, iar o decizie în acest sens va fi luată la nivelul întregii societăţi şi este nevoie de un consens larg şi o abordare multidimensională şi complexă pentru a ajunge la o formulă acceptată de toţi, care să conţină măsuri sociale compensatorii şi să consolideze un sistem uniform de pensii”.

 

Amintim că la 5 octombrie 2015, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi HelpAge International au semnat un Memorandum în domeniul protecției sociale a vârstnicilor și îmbătrânirii active în Republica Moldova.