A A A

 

Delegația tripartită a Republicii Moldova participă la Sesiunea 107 a Conferinței Internaționale a Muncii, la Geneva

În perioada 28 mai - 8 iunie curent, se desfășoară cea de a 107-a Sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii, la care participă peste 4000 de reprezentanți ai guvernelor, patronatelor şi sindicatelor din cele 185 state membre ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

 

Delegația tripartită a Republicii Moldova a fost reprezentantă de secretarul de stat al MSMPS, Anastasia Oceretnîi, directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, Dumitru Stavilă, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Patronatului, Leonid Cerescu, reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU din Geneva, Marin Cebotari.

 

În cadrul evenimentului, participanții au discutat despre dezvoltarea eficientă a cooperării OIM în sprijinul realizării Obiectivelor Dezvoltării Durabile, asigurarea ocupării și protecției sociale a populației în domeniul relațiilor de muncă, punerea în aplicare a convențiilor și recomandărilor OIM și a altor standarde internaționale.

 

De asemenea, au fost bordate un spectru larg de subiecte cu referire la dialogul social și tripartit, tranziția de la economia informală la cea formală, situația din întreprinderile mici și mijlocii în contextul creării locurilor de muncă decente, îmbunătățirea condițiilor de muncă a femeilor, munca forțată a copiilor și altele.

 

În cadrul Comitetului de norme, Republica Moldova a prezentat raportul de țară privind concordanţa reformei cadrului instituţional de control în domeniul siguranţei ocupaţionale, în conformitate cu Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de Republica Moldova.

 

Secretarul de stat, Anastasia Oceretnîi a menționat că Republica Moldova este într-un proces complex de reforme, menite să aducă legislația națională, inclusiv în domeniul muncii, în conformitate cu actele UE și instrumentele internaționale menționate în Acordul de asociere semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană în 2014.

 

Scopul principal al reformei este simplificarea procedurilor de control prin trecerea la inspecții bazate pe riscuri și excluderea dublării și suprapunerii competențelor mai multor organisme de control. De asemenea, au fost menționate principalele acțiuni ale Guvernului în vederea aducerii în concordanță a actelor normative în domeniul siguranței ocupaționale cu prevederile Convențiilor OIM.

 

Cea de-a 107-a sesiuni se desfășoară în ajunul aniversării a 100 de ani a OIM, care va fi sărbătorită în 2019. În acest sens, conferința va lua în considerare inițiativele OIM privind provocările și viitorul muncii, în special în era globalizării și a economiei digitale. Printre acestea se numără și problemele de ocupare în câmpul muncii a tinerilor și femeilor, asigurarea condițiilor de muncă sigure și decente, reglementarea migrației forței de muncă, orientarea spre protecția socială a populației – subiecte actuale și pentru Republica Moldova.

 

Conferința Internațională a Muncii este organul suprem, permanent al OIM, care are atribuții privind determinarea politicii generale a Organizației, dezvoltarea și adoptarea normelor juridice internaționale în domeniul muncii și protecției sociale a populației.