A A A

 

De astăzi, alte 6 persoane cu dizabilități vor trăi în comunitate

Șase persoane cu dizabilități, care au ieșit din Internatul psihoneurologic din satul Bădiceni, raionul Soroca, de astăzi încep o viață nouă în afara instituției rezidențiale. Adulții s-au mutat la casa lor, în cadrul serviciului social „Locuință protejată” din satul Bădiceni.

 

Serviciul social a fost creat cu sprijinul financiar al Agenției Cehe pentru Dezvoltare, prin intermediul proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale în Republica Moldova în perioada 2017-2019”, implementat de People in Need și Caritas din Republica Cehă, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

Locatarii vor beneficia de toate serviciile existente în comunitate. Ei vor vizita medicul de familie, vor participa la evenimentele și sărbătorile organizate de primărie, iar ulterior se vor angaja în câmpul muncii, în funcție de capacitățile și preferințele lor. Cu ajutorul și sub îndrumarea asistentului social comunitar, persoanele cu dizabilități vor învăța să fie independente, mai responsabile, să aibă grijă de gospodărie, să interacționeze cu vecinii și sătenii.

 

Datorită procesului de incluziune socială,  tot mai multe persoane cu dizabilități părăsesc sistemul rezidențial de îngrijire și încep să trăiască în comunitate.

 

„Ministerul a inițiat procesul de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități, prin incluziunea acestora în societate. Pînă în anul 2023, ne-am propus ca 50% din persoanele cu dizabilități din instituțiile rezidențiale să fie integrați în societate. Mă bucur că datorită suportului oferit de partenerii de dezvoltare reușim să realizăm acest lucru. Acest serviciu este foarte important pentru persoanele cu dizabilități mintale, pentru ca ei să ducă un trai independent și să fie parte a comunității, să învețe, să comunice și să muncească alături de toți ceilalți”, a declarat secretarul de stat al MSMPS, Viorica Dumbrăveanu.

 

Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități are beneficii din mai multe perspective. La nivel individual, incluziunea sporește calitatea vieții acestor persoane, care devin membri activi ai societății. La nivel de localitate, oamenii devin mai receptivi, mai înțelegători și renunță la prejudecățile față de persoanele cu dizabilități.

 

„Îngrijirea rezidențială a limitat, pe parcursul anilor, posibilitatea ca persoanele cu dizabilități să facă parte din societate și să se bucure de aceleași drepturi, ceea ce a însemnat izolarea și stigmatizarea lor. Este important că am putut să contribuim la îmbunătățirea vieții acestor persoane și urmează să o facem și în continuare”, a menționat Ambasadorul Republicii Cehe în țara noastră, E. S Zdeněk Krejčí.

 

Din anul 2016, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a inițiat reforma sistemului rezidențial prin dezvoltarea serviciilor sociale alternative, bazate pe comunitate și nu pe îngrijirea rezidențială. Pînă acum, din sursele financiare ale Instituțiilor rezidențiale, au fost procurate 8 case, în care locuiesc 46 de beneficiari.