A A A

 

Cu suportul Elveției va fi asigurată sustenabilitatea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor din țara noastră

Astăzi, 15 martie curent, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare au semnat Memorandumul cu privire la faza finală a Proiectului „Generație Sănătoasă (Servicii de sănătate prietenoase tinerilor din Republica Moldova)”, care va contribui la asigurarea sustenabilităţii prestării serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor din țara noastră, dezvoltate în primele faze ale proiectului.

 

Scopul proiectului este de a încuraja adolescenții să adopte comportamente mai sigure și responsabile și să solicite, la necesitate asistență din partea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, furnizate la nivel național.

 

Conform documentului, se vor extinde cele mai bune practici ale Serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor (SSPT), precum programe de instruire pentru personalul medical și nemedical din cadrul echipelor multidisciplinare, activități de informare, educare și comunicare pentru familii și comunități din toate raioanele cu privire la asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării sănătoase a adolescenților, în special a celor vulnerabili.

 

De asemenea, va continua armonizarea și alinierea la standardele internaționale a cadrului legislativ și de reglementare privind sănătatea tinerilor pentru a asigura o mai bună integrare a SSPT în asistenţa medicală primară.

 

Totodată, vor fi de dezvoltate relațiile de colaborare cu administrația publică locală, pentru a garanta funcționarea adecvată a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în conformitate cu standardele aprobate.

 

La fel, va fi consolidată capacitatea instituțională a Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”, în calitate de centru național, care va asigura suportul metodologic și asistența tehnică necesară pentru întreaga rețea de furnizori de SSPT.

 

Proiectul, în sumă totală de 1'012’000.00 CHF, este oferit cu titlu de grant nerambursabil de către Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.

 

Menționăm că, Proiectul reprezintă finalitatea implementării în perioada 2011-2014 a primei faze și în 2014-2018 a celei de-a doua faze a Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la Proiectul „Generație Sănătoasă (Servicii de sănătate prietenoase tinerilor din Republica Moldova).