A A A

 

„Corupţia dăunează grav sănătăţii”. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale și CNA au dat startul unei campanii anticorupţie

“Corupţia dăunează grav sănătăţii” este titlul campaniei de informare şi sensibilizare, organizate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS) și Centrul Național Anticorupție (CNA). Campania are drept scop prevenirea și combaterea corupției, fortificarea integrității sistemului de sănătate și consolidarea drepturilor fundamentale ale omului în sistemul de sănătate. 

 

 În cadrul campaniei, ofiţerii CNA vor organiza activităţi de instruire anticorupţie pentru angajaţii Ministerului, managerii, adjuncţii şi juriştii din subordinea ministerului, personalul medical din instituţiile medicale sanitare publice republicane, municipale şi raionale, cadrele didactice şi studenții instituţiilor de învăţământ medical.

 

În acest sens, MSMPS și CNA, au semnat un acord de colaborare, potrivit căruia instruirile anticorupţie vor fi organizate zilnic pe parcursul a trei luni (aprilie-iunie). Audienţii vor fi informaţi despre prevenirea şi reducerea riscurilor de corupţie în cadrul instituţiilor medicale, dar şi despre îmbunătăţirea continuă a calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei.

 

Astăzi a avut loc prima instruire cu managerii tuturor instituțiilor medicale republicane, municipale și raionale.

 

Menționăm că, MSMPS a elaborat și aprobat Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2018-2020.  Obiectivul Planului este îmbunătăţirea accesului populaţiei Republicii Moldova la servicii de sănătate calitative, eficientizarea utilizării resurselor financiare publice, prin asigurarea unui proces decizional transparent, receptiv, riguros, incluziv şi participativ în cadrul autorităţilor şi instituţiilor din sistemul sănătăţii.

 

Conform unui studiu, circa  300 mln. de lei anual în sistemul de sănătate sunt plăți neformale.