A A A

 

Controlul Tuberculozei - prioritate pe Agenda statelor Europei de Est și Asiei Centrale

La 23 mai curent, în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, s-a desfășurat o ședință de lucru în contextul vizitei de studiu din cadrul proiectului regional de fortificare a sistemelor de sănătate pentru un control eficient al tuberculozei (TB), inclusiv a TB rezistentă la medicamente, în țările Europei de Est și Asiei Centrale (TB-REP).

 

La ședință au participat secretarul de stat Aliona Serbulenco, reprezentanții Biroului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Martin van den Boom și Regina Winter, șefului biroului de țară, reprezentantul OMS în Republica Moldova, Haris Hajrulahovic, precum și delegații țărilor participante la proiectul TB-REP din Azerbaidjan, Kazahstan și Tadjikistan.

 

În cadrul evenimentului, participanții au discutat despre acțiunile și realizările Republicii Moldova privind organizarea, oferirea și finanțarea serviciilor pentru bolnavii cu TB, depistarea și tratamentul TB, crearea și dezvoltarea serviciilor de suport pentru pacienți și familiile acestora, discuțiile fiind axate pe identificarea unor măsuri practice aplicabile în țările din regiune pentru a asigura rezultate mai bune în prevenirea și tratarea TB.

 

„Controlul tuberculozei reprezintă o prioritate pentru Minister, iar ajustarea și punerea în aplicare a noilor abordări la nivel național, orientate spre necesitățile pacientului, precum și integrarea proiectului TB-REP în Programul național de control al TB vin să eficientizeze prevenirea și tratamentul maladiei”, a declarat Aliona Serbulenco.

 

„Pe lângă administrarea preparatelor de ultimă generație, este necesară implementarea măsurilor moderne de prevenire și tratament a TB, precum și fortificarea capacităților resurselor umane din domeniu, asigurarea sustenabilității financiare și dezvoltarea unui sistem eficient de servicii care permite diagnosticul și tratamentul TB”, șefului Biroului de Țară al OMS, Haris Hajrulahovic.

 

Totodată, a fost prezentată experiența țării noastre în integrarea serviciilor TB în asistența medicală primară, mecanismele de finanțare inclusiv stimulentele financiare pentru atingerea rezultatelor mai bune în depistarea și tratamentul tuberculozei, crearea și dezvoltarea serviciilor de suport pentru pacienți și familiile acestora, precum și implicarea ONG-urilor în prestarea serviciilor pentru pacienții din populații vulnerabile și greu accesibile.

 

Vizita de studiu este găzduită de Republica Moldova în perioada 23-24 mai, în vederea promovării cooperării regionale și a schimbului de experiență între state în domeniul prevenirii și tratamentului TB. TB-REP este un proiect implementat în 11 țări și finanțat de Fondul Global de combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei și este gestionat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) din Republica Moldova, având ca partner-cheie Biroului Regional pentru Europa al OMS.

 

Actualmente, țările participante beneficiază de asistență din partea TB-REP pentru implementarea la nivel național a modelului de îngrijiri TB centrat pe persoană, care include opțiuni de politici în activitățile de prevenire și tratament a tuberculozei.

 

Menționăm că, la etapa actuală în Republica Moldova derulează cel de al cincilea Program național de control al tuberculozei 2016-2020. În acest context, pe parcursul ultimilor ani, în țară, se constată o tendinţă de stabilizare a situaţiei epidemiologice a tuberculozei, morbiditatea prin tuberculoză se menţine la nivel înalt - 3358 de cazuri înregistrate în anul 2017, incidenţa globală prin tuberculoză constituind 83,3 la 100.000 populaţie iar mortalitatea 7.9 la 100.000 populaţie.