A A A

 

Consultări naționale pentru Programul de Ţară privind Munca Decentă în Republica Moldova

Astăzi, 9 octombrie 2015, ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei, Mircea Buga, şi alţi reprezentanţi ai ministerului au participat la consultările naţionale pentru Programul de Ţară privind Munca Decentă în Republica Moldova (PŢMD), eveniment organizat de ILO (Organizația Internațională a Muncii), în format tripartit.

Discuţiile lansate între  ILO, Guvernul Republicii Moldova, reprezentanți ai Patronatelor și Sindicatelor sunt de o importanţă majoră , iar rezultatul Programului de Ţară privind Munca Decentă pentru anii 2012 – 2015 sunt remarcabile prin:

-         Elaborarea standardelor ocupaționale pentru profesii muncitorești din sectoarele agriculturii și construcției;

-         Elaborarea proiectului de lege privind soluționarea pe cale pașnică a conflictelor de muncă;

-         Negocierea Acordurilor de Securitate Socială cu mai multe State;

-         Desfășurarea unor campanii informaționale privind Acordurile de Securitate Socială și sănătatea și securitatea la locul de muncă, etc.

La deschiderea evenimentului, ministrul Buga a menţionat:”Suntem gata să învățăm din cooperarea anterioară, să vedem unde nu a mers așa cum ne-am propus și să identificăm prioritățile  pe care vrem să ne axăm pe viitor. Suntem decişi să facem din ocuparea deplină şi productivă şi muncă decentă pentru toţi, iar  ocuparea, protecţia socială, dialogul social şi dreptul la muncă rămân obiectivele strategice comune.”. De cealaltă parte, Antonio Graziosi, Director DWT/CO-Budapesta: „Intenționăm să identificăm cele mai importante priorități, să le dezvoltăm astfel încât să resimțim cu toții rezultate de care să ne mândrim”.

În cadrul discuţiilor, echipa MMPSF a solicitat suport în consolidarea capacităților Direcției Politici de Asistență Socială în domeniul securității sociale și în domeniul evaluării riscurilor cu impact sporit asupra grupurilor defavorizate. Un alt segment discutat astăzi ține de raporturile de muncă și parteneriat social, astfel MMPSF propune elaborarea unui concept de registru electronic al salariaților, în urma aprobării căruia va fi anulat carnetul de muncă. S-a mai discutat aspectul incluziunii persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii.   

În domeniul asigurărilor sociale, ILO urmează să ofere asistență  în reformarea sistemului de pensionare pentru asigurarea echității și sustenabilității, care să asigure cetățenilor un trai decent și va acorda suport în negocierea acordurilor de securitate socială cu Grecia, Italia, Germania, Spania, Franța, Belarus și Canada. Totodată, ILO va oferi suport la elaborarea noii Strategii de ocupare a forței de muncă, precum și la îmbunătățirea legislației ocupării forței de muncă.

 

Propunerile înaintate de reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor, Confederației Naționale a Patronatelor, Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei în urma consultărilor vor servi drept repere pentru noul Program de Țară pentru Munca Decentă în Republica Moldova, care urmează fie aprobat semnat la începutul anului 2016.