A A A

 

Consultarea publică a proiectului Raportului național privind implementarea prevederilor Declarației și Platformei de Acțiuni de la Beijing +25

 În anul 2020 comunitatea internațională va marca cea de-a 25 aniversare a Declarației de la Beijing și cel de-al 5-lea an de adoptare a Agendei de Dezvoltare Durabilă (SDD) 2030, prin reafirmarea angajamentelor și asumarea procesului de accelerare a soluționării problemelor subliniate în Platforma de Acțiuni și a atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

 

În acest context, statele sunt invitate să desfășoare revizuiri exhaustive la nivel național privind progresele înregistrate și provocările întâmpinate în punerea în aplicare a Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune și a rezultatelor celei de-a douăzeci și treia sesiuni speciale a Adunării Generale din 2000.  

 

Astfel, astăzi, 9 aprilie, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suportul UN Women Moldova, a organizat un atelier de lucru privind revizuirea sistematică a implementării Declarației de la Beijing și a Platformei de Acțiune, în vederea mobilizării tuturor structurilor guvernamentale și non-guvernamentale, a sectorului privat și a partenerilor de dezvoltare, a mediului academic și mass-media, precum și alți actori sociali, pentru a valoriza experiența și expertiza acestora în domeniul promovării femeilor și a egalității de gen. 

 

În același timp, toți actorii interesați au fost invitați să promoveze procesul de consultare a opiniei publice privind implementarea Platformei de Acțiune și să contribuie la sporirea vizibilității tematicii și menținerea pe agenda publică a promovării femeilor și a egalității de gen. 

 

În cadrul atelierului de lucru, secretarul de stat al MSMPS, Viorica Dumbrăveanu a menționat că exercițiul de revizuire urmează să sumeze în plan mondial avansările pe dimensiunea drepturilor femeilor și egalității de gen, precum și să identifice provocările la acest capitol. La nivel național, atât legislația și politicile în domeniul de asigurare a egalității între femei și bărbați, cât și mecanismul instituțional au fost substanțial îmbunătățite în ultimele decenii. Eforturile depuse pentru elaborarea raportului național vor servi drept o cartografiere pentru toți actorii implicați privind realizările obținute și restanțele rămase pe domeniul de asigurare a egalității între femei și bărbați și totodată un imbold de a include noi obiective pe agenda anului, ori după caz a următorilor ani, în vederea ajustării obiectivelor la țintele globale pe domeniul respectiv.

 

Participanții la atelier au lucrat în 6 grupuri, discuțiile fiind axate pe dezvoltarea incluzivă, prosperitatea comună și munca decentă, eradicarea sărăciei, protecția socială și serviciile sociale, libertate de violență, stigmă și stereotipuri.

 

La atelier au participat reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Biroului de Reintegrare, Secretariatului Parlamentului, ministerelor și altor autorități, societatea civilă, organizațiile internaționale, ai mediului academic și mass-media (API).