A A A

 

Conștientizarea rolului contractului colectiv de muncă va spori nivelul de protecție a drepturilor salariaților

Astăzi, 20 martie curent, secretarul de stat, Viorica Dumbrăveanu, a participat la evenimentul de lansare a campaniei naționale cu genericul „Contractul Colectiv de Muncă – garanția drepturilor tale”, lansată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.

 

Campania națională are drept scop creșterea conștientizării rolului contractului colectiv de muncă ca instrument de bază în procesul de sporire a nivelului de protecție a drepturilor și intereselor social - economice și de muncă ale salariaților, membri de sindicat, consolidarea capacităților de monitorizare și evaluare a aplicării contractului colectiv de muncă, dezvoltarea imaginii și creșterea rolului Centrelor Sindicale Național-Ramurale în negocierea contractelor colective de muncă.

 

Totodată, inițiatorii Campaniei își propun perfecționarea cadrului legal privind reglementarea negocierii și încheierii contractelor colective de muncă, evaluarea situației vizând negocierea și încheierea contractelor colective de muncă și consolidarea capacităților funcționarilor sindicali în procesul de negociere a contractelor colective de muncă.

 

Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza, a menționat importanța contractului colectiv de muncă în garantarea drepturilor salariatului.

 

„Contractul colectiv de muncă este un instrument important pentru asigurarea unui nivel corespunzător de protecție socială a salariaților, aplicat pe larg și a cărui eficiență a fost demonstrată de practica internațională a sindicatelor. Este necesar ca, la toate nivelurile, să fie consolidat dialogul social, să se lupte cu adevărat pentru drepturile membrilor de sindicat şi să fie încheiate contracte colective care să răspundă cerinţelor oamenilor”, a declarat Oleg Budza.

 

La rîndul său, Viorica Dumbrăveanu a accentuat necesitatea asigurării negocierii contractului colectiv de muncă prin dialog transparent, în interesul persoanei și în limitele cadrului legal național și internațional. „Legislația muncii asigură salariaților un șir de drepturi, inclusiv dreptul la negocieri colective și de a încheia contracte colective de muncă. De fapt, negocierile colective reprezintă o formă a parteneriatului social care asigură îmbunătățirea condițiilor de muncă și acordarea garanțiilor suplimentare salariaților”, a menționat Viorica Dumbrăveanu.

 

Amintim că, în decembrie 2017, Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a declarat anul 2018 – Anul contractelor colective de muncă.

 

Conform legislației naționale în vigoare, contractul colectiv de munca este actul juridic care reglementează raporturile de muncă și alte raporturi sociale în unitate, încheiat în formă scrisă între salariați și angajator de către reprezentanții acestora. Acesta prevede condițiile de muncă, salarizarea, timpul de muncă și de odihnă, zile libere, concediu, sănătatea și securitatea în muncă, formarea profesională, drepturile și obligațiile părților, protecția socială și protecția muncii.

 

La eveniment au mai participat secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin și președintele Confederației Naționale a Patronatului din Moldova, Leonid Cerescu.