A A A

 

Consolidarea și fortificarea capacităților sectorului de Asistență Medicală Primară, discutate în cadrul Congresului Medicilor de Familie din Republica Moldova, ediția a IV-a

Cel de al IV-lea Congres al Medicilor de Familie din Republica Moldova, care se desfășoară în perioada 15-17 mai, la Chișinău, sub genericul a două evenimente semnificative, 40 de ani de la Declarația din Alma Ata, care a definit conceptul de asistenţă medicală primară și 20 de ani de la instituirea medicinii de familie, a întrunit circa 400 participanți naționali și internaționali din România, Estonia, Rusia, Elveția, etc.

 

În cadrul Evenimentului sunt abordate și discutate problemele actuale în practica medicului de familie, tehnologiile contemporane, practica bazată pe dovezi în medicina de familie, problemele care le întâmpină mediciii de familie, dar și orientarea serviciilor comunitare de sănătate spre servicii integrate în Asistența Medicală Primară.

 

În debutul sesiunii, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, a menționat că medicina de familie este veriga principală în sistemul de sănătate și deși s-au întreprins un șir măsuri în scopul eficientizării activității și îmbunătățirii calității asistenței medicale prestate, totuși acest domeniu întâmpină provocări și dificultăți.

 

„Avem nevoie de eforturi conjugate pentru a aduce schimbare în asistența medicală primară și a crea condiții atractive pentru medicii de familie, inclusiv tinerii specialiști. În acest context, ne propunem reformarea asistenței medicale primare și dezvoltarea formelor noi, alternative, de organizare și contractare a asistenței medicale primare. Astfel, vom putea oferi pacienților servicii medicale calitative și accesibile, aproape de domiciliu, medicilor de familie salarii competitive și condiții atractive de muncă”, a declarat Svetlana Cebotari.

 

Printre subiectele cheie dezbătute în cadrul congresului sunt și racordarea sistemului de asistenţă medicală primară la modelul european, acoperirea mai bună cu medici de familie, în special în zona rurală, prin redistribuirea uniformă a cadrelor, sporirea încrederii pacientului în medicul său de familie, creşterea calităţii serviciilor medicale, etc.

 

„Sporirea atractivității privind alegerea specialității de medic de familie de către studenți, prin salarizarea corespunzătoare intensității procesului de activitate profesională, implementarea sistemului electronic de documentare, acordarea autonomiei și puterii de decizie medicului de familie sunt câteva din măsurile ce ar contribui la asigurarea cu servicii de asistență medicală primară întreg teritoriul țării”, a afirmat Ghenadie Cirocichin, președintele Asociației Medicilor de Familie.

 

În cele două zile de lucru, sunt desfășurate un șir de sesiuni paralele, în cadrul cărora se discută despre dezvoltarea abilităţilor și competenţelor medicilor de familie, creşterea calității serviciilor medicale acordate și a satisfacției pacienților, cât și soluționarea diferitor cazuri complicate întâmpinate zilnic în activitate.

 

Menționăm că, în Republica Moldova activează peste 1.700 de medici de familie, care lucrează în peste 280 de instituţii medicale primare şi care deservesc aproximativ 10 milioane de vizite ale pacienţilor anual.