A A A

 

Conferinţa Naţională pentru Antreprenoriat Social

La 6 octombrie 2010, conducerea MMPSF a participat la Conferința Națională pentru Antreprenoriat Social, care a fost organizată de către A.O. ”Eco Rezeni”, SOIR Moldova și Ministerul Federal al Muncii, Afacerilor sociale și Protecția Consumatorului din Austria, Ambasada Suediei cu suportul și altor donatori, inclusiv USAID și Fundația Est–Europeană.

În Republica Moldova dezvoltarea întreprinderilor sociale a devenit o prioritate odată cu adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Strategiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile pentru anii 2012-2015 şi a Planului de Acţiuni. Deşi este pe larg răspândit şi valorificat în ţările Europei Occidentale, antreprenoriatul social mai rămâne în Republica Moldova a fi o idee relativ nouă.

Legislaţia în vigoare nu creează condiţii pentru lansarea şi dezvoltarea întreprinderilor sociale. Cu toate acestea, în Republica Moldova au fost iniţiate şi cu succes dezvoltare câteva iniţiative orientate spre dezvoltarea antreprenoriatului social. Conform informației prezentate în cadrul Conferinței, în republică avem circa 16 întreprinderi sociale, care practică diferite genuri de activitate (catering, creșterea păsărilor și a iepurilor, creșterea legumelor în sere, confecționarea  bucletelor și agendelor, servicii de masaj, și altele).

Antreprenoriatul social este nu doar o noțiune, ci și un concept nou pentru Republica Moldova, dar și pentru majoritatea țărilor în curs de dezvoltare. Fiind pe larg răspândit în țări precum Italia, Franța, Marea Britanie, Suedia, Belgia, Olanda, însă a început să fie promovat și în țările în curs de dezvoltare. În unele dintre aceste țări el este recunoscut, legiferat și se bucură de subvenții și facilități fiscale, în altele el există fără a fi recunoscut oficial.

Unul din scopurile principale ale antreprenoriatului social este incluziunea în câmpul muncii a categoriilor de cetățeni care aparțin grupurilor defavorizate, formarea lor profesională la locul de muncă, dezvoltarea abilităților de a munci, socializarea lor.

În cadrul Conferinței ministrul Mircea Buga a dat asigurări participanților că ministerul se va implica activ în reglementarea antreprenoriatului social în legislația națională, și va susține eforturile celor care intenționează să dezvolte întreprinderi sociale, precum și a celor care deja au creat întreprinderi sociale și activează, însă au nevoie de suport în procesul de activitate. În acest sens ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei a efectuat vineri, 02 octombrie 2015, o vizită de lucru la întreprinderea socială ”Floare de cireș” din s. Rezeni, r. Ialoveni, unde personal s-a documentat cu activitatea acestei întreprinderi, realizările și problemele cu care se confruntă în procesul de activitate.

La finalul Conferinței participanții au adoptat o Rezoluție în care se regăsesc unele propuneri privind reglementarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova, inclusiv, s-a propus formarea unui grup de lucru cu participarea autorităților publice centrale și locale și a societății civile în cadrul căruia se vor discuta mai multe aspecte privind reglementarea antreprenoriatul social, precum și propuneri concrete de modificare și completarea a legislației în vigoare.

 

La discuţii au participat circa 100 de persoane, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, societății civile și ai întreprinderilor sociale care activează în republică şi reprezintă prima Conferinţă Naţională pentru Antreprenoriat Social.