A A A

 

Conferința internațională “Parteneriate pentru o lume a muncii în schimbare”

Parteneriate pentru o lume a muncii în schimbare este subiectul discutat astăzi în cadrul conferinței internaționale organizate în contextul marcării Centernarului Organizației Internaționale a Muncii (OIM), la care au participat reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), OIM, Guvernului, Confederației Patronatelor, Sindicatelor, autorităților publice centrale, locale, societății civile.

 

Participanții la eveniment vor dezbate și analiza politicile și măsurile realizate în vederea asigurării calității și competitivității forței de muncă în Republica Moldova, siguranța și sănătatea la locul de muncă și sporirea dialogului social pentru viitorul muncii.

 

“Sunt 24 de ani de cînd Republica Moldova a aderat la Organizația Internațională a Muncii. În toți acești ani, am avut parte de un suport considerabil în dezvoltarea domeniului forței de muncă din țara noastră, prin crearea de locuri de muncă decente, sigure și asigurarea unui dialog eficient între angajator și angajați”, a declarat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Silvia Radu. 

 

“Republica Moldova este o țară prioritară pentru OIM în materie de suport tehnic. În cadrul Programului de țară privind Munca decentă 2016-2020, Organizația oferă asistență în promovarea ocupării și dezvoltării întreprinderilor, dialogului social și relațiile industriale eficiente și asigurarea condițiilor de muncă mai bune”, a declarat directorul oficiului subregional OIM, Markus Pilgrim. 

 

Cu suportul OIM, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat și aprobat Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  2017-2021, iar în anul 2018, Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurării de șomaj, cu un pachet de măsuri active de ocupare a forței de muncă, adaptate nevoilor diferitor categorii de persoane.

 

O acțiune inovativă pentru țara noastră realizată în 2017 a fost pilotarea măsurii de instruire la locul de muncă a șomerilor, iar în anul curent urmează să fie implementate alte 2 măsuri: angajarea subvenționată a persoanelor care necesită suport suplimentar pe piața muncii și subvenționarea cheltuielilor de adaptare a locurilor de muncă nevoilor persoanelor cu dizabilități. De asemenea un accent deosebit al colaborării se axează pe îmbunătățirea capacităților funcționale ale serviciului public de ocupare, cu accent pe tineri.

 

 Pe parcursul anilor OIM a susținut dialogul social în Republica Moldova, contribuind la fortificarea capacităților partenerilor sociali și la promovarea standardelor cu privire la securitatea și sănătatea la locul de muncă.

 

 Precizăm că Organizația Internațională a Muncii este o agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite care se ocupă cu problemele legate de muncă. Republica Moldova a aderat la OIM în anul 1995 și a ratificat 40 de Convenții ale OIM.