A A A

 

Confederația Națională a Sindicatelor în vizită la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Astăzi, 13 februarie, conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a avut o întrevedere cu reprezentanții Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Republica Moldova (CNSM).

 

În debutul ședinței, secretarul general de stat, Boris Gîlca, a mulțumit membrilor CNSM pentru suportul și expertiza acordată în procesul de promovare a reformelor sectoriale, menționând importanța consolidării dialogului și parteneriatului la nivel de Minister, Patronate și Sindicate.

 

„Vă asigur că vom avea o comunicare eficientă și în continuare, astfel încît, să venim cu o poziție consolidată privind politicile promovate, în vederea apărării drepturilor şi intereselor profesionale, de muncă, economice şi sociale ale membrilor de sindicat”, a declarat Boris Gîlca.

 

La rîndul său, Mihail Hâncu, vicepreședintele CNSM, a dat asigurări că sindicatele din Moldova susțin Agenda de reforme a Guvernului, inclusiv perfecționarea legislației muncii, securității sănătății la locul de muncă, ocupării forței de muncă, reforma pensiilor, salarizarea angajaților și asigurarea unui nivelul înalt de trai al cetățenilor.

 

„Avem priorități comune, cele mai importante fiind crearea noilor locuri de muncă, menținerea, motivarea și calitatea forței de muncă și consolidarea dialogului și parteneriatului social la toate nivelele”, a menționat vicepreședintele CNSM.

 

În cadrul întrunirii, reprezentanții Sindicatelor au prezentat un șir de probleme care necesită o atenția sporită la etapa actuală, cu accent pe revizuirea prevederilor legislației în vigoare cu privire la salarizare în sectorul bugetar, perfectarea legislației muncii și dezvoltarea sistemului de sănătate.

 

Totodată, a fost discutată oportunitatea includerii pe ordinea de zi a ședinței Guvernului RM, cel puțin o dată în an, a subiectului cu privire la consolidarea securității și sănătății la locurile de muncă ale angajaților, precum și oportunitatea creării Consiliului social de pe lîngă Prim-ministrul Republicii Moldova, în calitate de platformă care va facilita dialogul între actorii-cheie la nivel național, comunitatea donatorilor și formatorii de politici, în vederea dezvoltării unui climat social favorabil și soluționarea mai eficientă a problemelor apărute.