A A A

 

Conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Casei Naționale de Asigurări în Medicină și reprezentanții Federației Sindicale “Sănătatea” s-au întrunit în cadrul unei ședințe comune

Necesitatea dialogului social, consultări privind transformările și dezvoltările necesare în sistemul de sănătate, finanțarea sistemului de sănătate, salarizarea lucrătorilor medicali, problemele ce țin de resursele umane din sănătate, eficientizarea resurselor din fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală au fost subiectele puse în discuție în cadrul consfătuirii de lucru desfășurate la data de 29 noiembrie  curent, la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu participarea Federației Sindicale “Sănătatea” și Casei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).

 

Cu această ocazie, Boris Gîlca, secretar general de stat a apreciat înalt cooperarea cu Federația Sindicală “Sănătatea” și a exprimat încrederea fermă într-o comunicare și cooperare ascendentă cu partenerii sociali în interesul pacienților, dar și a personalului medical.

 

”Vom asigura continuitatea lucrurilor bune desfășurate pe parcursul ultimilor ani împreună cu sindicatele medicale. Vom identifica împreună soluţii echilibrate pentru toate categoriile profesionale din sectorul de sănătate și avem toată deschiderea și încrederea reciprocă pentru a găsi cele mai bune modalități de rezolva problemele și a corecta anumite discrepanțe din sistem”, - a menționat Boris Gîlca.

 

Domnul Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale “Sănătatea” a menționat obiectivele în domeniul reformării și dezvol¬tării sistemului de sănătate și a relatat despre cele mai stringente probleme ale sistemului. Reprezentanții sindicatelor de ramură au salutat continuitatea dialogului social întru realizarea oportunităților de modernizare a sistemului, pentru sporirea calității asistenței medicale și a veniturilor salarial al angajaților din ramură.

 

În contextul discuțiilor purtate, domnul Dumitru Parfentiev, directorul general CNAM a accentuat necesitatea revizuirii și îmbunătățirii sistemului de acumulare și distribuire a resurselor din fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală astfel încât sistemul să fie unul predictibil și stabil.

 

La finalul discuțiilor, participanții au agreat univoc organizarea ședințelor comune de consultări în scopul edificării unui sistem de ocrotire a sănătăţii eficient şi durabil.