A A A

 

Conducerea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a fost prezentată astăzi colectivului

Astăzi, 12 februarie, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, a prezentat șefilor Centrului Național pentru Sănătate Publică și ai centrelor teritoriale de sănătate publică, Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, Centrului Naţional de Management în Sănătate, Inspectoratului farmaceutic și dispozitivelor medicale din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conducerea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

 

În urma desfășurării concursurilor de ocupare a funcțiilor publice vacante, prin Ordinul nr 24 §2 din 09 februarie 2018, Elena Palanciuc a fost numită în funcție de director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, iar Maria Cumpănă și Nicolae Furtună au fost desemnați directori adjuncți prin Ordinul nr 24 §3 Ordinul nr 24 §4 din 09 februarie 2018.

 

„Domeniul sănătății publice este o verigă importantă a sistemului medical, iar odată cu noua echipă formată sunt sigură că acest domeniu va fi dezvoltat, modernizat și cel mai important va aduce rezultate, astfel încât, serviciile medicale acordate să fie de cea mai înaltă calitate”, a declarat Svetlana Cebotari.

 

Menționăm că, Agenția Națională pentru Sănătate Publică este autoritatea care a preluat domeniile de activitate ale Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, Centrului Naţional de Management în Sănătate, Inspectoratului farmaceutic şi al dispozitivelor medicale, Centrului Naţional de Sănătate Publică și Centrele de Sănătate Publică teritoriale, cu scopul de reformare și eficientizare a activității administrației publice centrale de specialitate.

 

Pentru asigurarea procesului de transmitere/preluare între instituții a drepturile și obligațiilor a fost creată comisia de reorganizare care va asigura procesul de reorganizare a instituțiilor și va coordona procedurile de predare-primire a activelor și pasivelor care se află în gestiunea acestora către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

 

Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Elena Palanciuc va organiza și asigura activitatea Agenției, va elabora și va prezenta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale o foaie de parcurs privind acțiunile prioritare ce urmează a fi realizate în I semestrul al anului în gestiune, în vederea asigurării funcționalității Agenției, va aproba statele de personal și schema de încadrare, precum și alte acțiuni ce vor asigura buna funcționare a autorității.

 

Noua autoritate formată va asigura supravegherea de stat a sănătății populației, controlul de stat în domeniul sănătății, va monitoriza și evalua starea de sănătate a populației, va acredita unitățile medico-sanitare și farmaceutice și siguranța ocupațională.