A A A

 

Concluziile Comisiei privind calitatea asistenței medicale acordată pacienților în cadrul Spitalului de Psihiatrie din Orhei

Comisia de anchetă instituită de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru a examina calitatea asistenței medicale acordată pacienților în cadrul Spitalului de Psihiatrie din Orhei, în urma unor petiții online, a prezentat rezultatele anchetei.

 

Astfel, în cazul pacientei E.G, comisia a constatat că pacienta a fost internată cu diagnosticul de „Alcoolism cronic st-3 mixt. Encefalopolineuropatie toxico-etilică gr.3”. Acesteia i s-a acordat volumul adecvat de tratament, însă dinamica maladiei sale de bază în asociere cu alte maladii somatice are tendințe spre agravare, din cauza consumului în exces de alcool.

 

Privind acuzațiile rudelor pacientei, precum că acesteia i-ar fi fost aplicate lovituri în cadrul instituției, comisia a prezentat extrasul fișei de la internarea pacientei pe 08.07.2018, unde sunt înregistrate echimoze violice, verzui, de unele dimensiuni aproximativ 3 cm, o plagă la buza stîngă, escorații, echimoză sub ochiul stâng violacee, aceasta spunând că s-a împiedicat și a căzut. La fel, fiind notată masa corporală de 45 kg, ceea ce reprezintă o hiponutriție alimentară.

 

În cazul pacientului A. B, studiind fișa medicală de observație clinică și examinând bolnavul, comisia a concluzionat că este vorba despre un conflict între pacienți, care a survenit din cauza vigilenței scăzute a personalului medical. În acest context, conducerea instituției a aplicat sancțiuni disciplinare medicului curant, asistentelor medicale și infermierei, în corespundere cu Codul Muncii al Republicii Moldova. Tratamentul pacientului a fost indicat și administrat în conformitate cu standardele de tratament în vigoare.

 

La fel, comisia a constatat că în instituție nu sunt create condiții pentru executarea Dispoziției Ministerului cu privire la transmiterea informației către Oficiul Avocatului Poporului despre relele tratamente, cazurile de leziuni corporale, pedepse, tortură. De asemenea, nu este aprobat Codului Deontologic şi de Etică în cadrul instituției.

 

În acest context, Comisia a prezentat un șir de recomandări, cum ar fi:

- înlocuirea asistenței psihiatrice a ambilor pacienți prin acordarea asistenței sociale și medicale în cadrul Centrului Comunitar de Sănătate Mintală din teritoriu, în comun cu serviciul de asistență socială al administrației publice locale;

- referirea cazurilor de rele tratamente sau leziuni depistate la internarea pacienților, Avocatului Poporului;

- elaborarea și aprobarea Codului Deontologic în cadrul instituției și instruirea personalului medical privind conduita în cazurile comportamentelor agresive ale pacienților.