A A A

 

Concluziile Comisiei privind activitatea medicului de familie din satul Vălcineț, raionul Călărași

Comisia de anchetă instituită de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru evaluarea activității medicului de familie din satul Vălcineț, raionul Călărași, a prezentat rezultatele anchetei.

 

Conform concluziilor comisiei, activitatea medicului de familie dar și a întregii echipe din cadrul Centrului de sănătate din localitate este bună, iar pacienții sunt mulțumiți de serviciile medicale prestate.

 

Privitor la informația difuzată în presă, privind presupusa aflare în ebrietate a medicului în timpul deplasării la un pacient, menționăm că organele de poliție și procuratură se vor expune pe marginea acestui caz, cînd va fi încheiată perioada de examinare a cazului.

 

MSMPS condamnă manifestările de atitudine neglijentă și abaterile de la normele de etică și deontologie medicală a lucrătorilor din sistemul medical, în timpul orelor de muncă sau în timpul acordării îngrijirilor medicale pacienților.