A A A

 

Concilierea părților conflictului colectiv de muncă va fi realizată în termen de 10 zile lucrătoare

Concilierea părților conflictului colectiv de muncă va fi realizată în termen de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea de a prelungi termenul respectiv cu cel mult 5 zile lucrătoare. În acest sens, cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, în cadrul ședinței de Guvern, Avizul la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova.

 

Conform documentului, Comisia va concilia părțile conflictului colectiv de muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data constituirii, iar acest termen poate fi prelungit doar o singură dată, prin acordul scris al membrilor comisiei.

 

În cazul în care membrii comisiei au ajuns la o înțelegere asupra revendicărilor înaintate, comisia va adopta o decizie obligatorie pentru părțile conflictului, pe care o va remite acestora în termen de 24 de ore din momentul adoptării.

 

Menționăm că, în redacția actuală, Codul Muncii nu stabilește un termen limită pentru examinarea conflictului colectiv de muncă în cadrul comisiei de conciliere. Procedura de conciliere se desfășoară între părțile conflictului, în cadrul unei comisii de conciliere iar în cazul în care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înțelegere asupra revendicărilor înaintate de reprezentanții salariaților, comisia adoptă, în termen de 5 zile lucrătoare, o decizie obligatorie pentru părțile conflictului, pe care o remit acestora în termen de 24 ore din momentul adoptării.