A A A

 

Comitetul național pentru combaterea traficului de ființe umane a discutat despre acțiunile realizate în domeniu și perspectivele pentru perioada următoare

Astăzi, 05 aprilie curent, a avut loc ședinţa Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, prezidată de ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, în cadrul căreia s-a discutat despre implementarea Sistemului naţional de referire (SNR), compensația financiară acordată de stat victimelor infracțiunilor TFU, proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului Penal, etc.

 

La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, parteneri internaţionali şi membri ai organizaţiilor non-guvernamentale de profil.

 

În debutul ședinței, Tudor Ulianovschi a prezentat acțiunile realizate pe parcursul primelor luni ale anului curent. Astfel, autoritățile centrale au întreprins un șir de măsuri în direcția respectivă, fiind adoptat un set de acte legislative și normative, care au drept scop îmbunătățirea situației la compartimentul respectiv, realizarea obiectivelor asumate atât pe plan intern, cât și extern. În context, președintele Comitetului a evidențiat aprobarea de către Guvern a Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni 2018-2020 în vederea realizării Strategiei, precum și adoptarea de către Parlament a modificărilor și completărilor la Legea nr. 241 din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, etc.

 

Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu a prezentat informația cu referire la:

 

• Implementarea Sistemului național de referire (SNR) în 2017 și viziunea nouă în vederea consolidării SNR;

• Statutul Centrului de asistență și protecție a victimelor și prezumatelor victime ale TFU (CAP) urmare a reconceptualizării SNR;

• Măsuri întreprinse pentru sporirea accesului victimelor și prezumatelor victime ale TFU la sistemul de sănătate publică;

• Asistența și protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți. Mersul implementării Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și copiilor separați de părinți.

 

De asemenea, Viorica Dumbrăveanu a menționat disponibilitatea MSMPS pentru colaborarea cu celelalte entități abilitate în îmbunătățirea cadrului normativ pe domeniul prevenirii și combaterii TFU, conceptualizării noii viziuni a sistemului național de referire, precum și a mecanismelor ce vizează implementarea Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și copiilor separați de părinți, abordări integrate privind suportul și asistența copiilor în situație de stradă, copiilor în conflict cu legea sub vîrsta răspunderii penale, copii cu necesități emoționale complexe/comportament deviant.

 

Totodată, a fost audiat Raportul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii TFU pentru anul 2017, care a însumat cele mai importante realizări în domeniu, precum și problemele existente la compartimentul respectiv. În context, șeful Secretariatului permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, a indicat că pe parcursul anului trecut au fost identificate 201 victime adulte și 48 victime minore ale infracțiunii de trafic de ființe umane, toate persoanele beneficiind de asistența necesară. Documentul respectiv urmează a fi publicat pe site-ul www.antitrafic.gov.md.

 

Membrii Comitetului au mai examinat şi aprobat Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional pentru selectarea candidaţilor în vederea suplinirii poziţiei de membru al Grupului de experţi privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA).