A A A

 

Comitetul de Coordonare pentru proiectul Programul „Generații și Gender în Republica Moldova” s-a întrunit în prima ședință

Astăzi, 17 octombrie curent, în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a avut loc prima întrunire a Comitetului de Coordonare pentru proiectul Programul „Generații și Gender în Republica Moldova”, care a fost instituit pentru monitorizarea activităților proiectului, care prevede mai multe activități de analiză și cercetare a proceselor demografice din țară, inclusiv colectarea datelor despre populație și elaborarea scenariilor de politici publice eficiente cu impact asupra situației demografice.

 

Comitetul de Coordonare reprezintă o platformă pentru discutarea și luarea deciziilor privind implementarea proiectului, activitatea sa fiind bazată pe un parteneriat creat între instituţiile de stat, organizaţiile internaţionale, instituţiile neguvernamentale și mediul academic, respectând principiul transparenţei și colaborării reciproce.

 

În cadrul ședinței s-a discutat asupra mecanismului de funcționare a Programului Generații și Gender în Republica Moldova, utilizarea acestuia în abordarea provocărilor demografice, precum și prezentarea și validarea planului de lucru și de achiziții al proiectului pentru anii 2018-2019.

 

„Studiul este necesar din considerentul insuficienței datelor dezagregate cu privire la structura și schimbările în cadrul familiei, numărul de copii dorit de către cuplul familial, relațiile intergeneraționale, planificarea familială, reconcilierea vieții de familie cu cea profesională și alte aspecte, care contribuie la o mai bună înțelegere a domeniilor de intervenție. Realizarea unui asemenea studiu va contribui la consolidarea capacității Guvernului de a identifica măsuri pentru îmbunătățirea situației demografice prin realizarea politicilor mai eficiente”, a menționat secretarul general de stat, Boris Gîlca, în deschiderea întrunirii.

 

„Studiul care urmează a fi desfășurat este unul care aliniază Republica Moldova în lista țărilor interesate de dezvoltarea politicilor bazate pe dovezi și drepturile omului. UNFPA Moldova va acorda asistență tehnică și expertiză în vederea realizării acestui studiu de proporții”, a declarat Rita Columbia, reprezentanta Fondului ONU pentru Populație în Republica Moldova.

 

„Investiția în colectarea datelor de calitate este un semn că Republica Moldova evoluează în direcția corectă astfel încât politicile, care se vor realiza în baza datelor colectate vor răspunde la dinamica şi numărul populaţiei, ținând cont de situația socio-economică și familială a oamenilor”, a declarat Eduard Jongstra, consilier Regional Populație și Dezvoltare, Oficiul Regional pentru Europa de Este și Asia Centrală a UNFPA.

 

Menționăm că, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație au semnat, în august curent, un Acord de co-finanțare privind Programului „Generații și Gender în Republica Moldova”, care se va desfășura pentru prima oară în țara noastră, în baza unei metodologii internaționale și exemplele altor 24 țări, fiind rezultatul unui parteneriat strategic dintre Minister și UNFPA.