A A A

 

Cea de-a doua ședință de lucru privind examinarea și modificarea Regulamentului de numire în funcție în bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice

Grupul de lucru responsabil pentru elaborarea și definitivarea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice, s-a întrunit astăzi în cea de-a doua ședință.

 

Membrii grupului de lucru au înaintat și examinat propuneri vizavi de modificarea documentului, care vin să îmbunătățească actualul Regulament, în contextul în care prevederile acestuia au fost intens dezbătute, criticate vehement de mai mulți manageri de spitale din țară și promovate în mod netransparent.

 

Următoarea întrunire a grupului de lucru va avea loc pe data de 29 noiembrie, în cadrul căreia vor fi formulate propunerile și incluse în proiectul Hotărârii de Guvern. Ulterior, documentul final va fi prezentat spre avizare, expertizare și consultare publică.

 

Totodată, pentru a asigura transparența procesului, publicăm sinteza obiecțiilor și propunerilor al proiectului anterior, precum și lista avizelor autorităților, care nu s-a reflectat pe deplin.

Sinteza obiecțiilor și propunerilor/AVIZE