A A A

 

Carta Socială Europeană discutată cu delegația Consiliului Europei, în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale s-au întâlnit la 29 mai curent, cu delegația Consiliului Europei, compusă din secretarul executiv al Comitetului European al Drepturilor Sociale, Régis Brillat, reprezentantul Departamentului Cartea Socială, Diana Bălănescu, experții în cadrul Comitetului European pentru Drepturi Sociale ai oficiului Consiliului Europei, Kristine Dupate și Josef Hajdu, pentru a discuta și analiza dispozițiile neacceptate ale Cartei Sociale Europene de către Republica Moldova în vederea evaluării perspectivelor de acceptare.

 

În cadrul ședinței, participanții au analizat rapoartele, realizate de către Comitetul European al Drepturilor Sociale privind situația din țara noastră, în cadrul cărora este consemnat faptul că legislația și practica Republicii Moldova ar putea permite acceptarea a altor 25 de paragrafe, cu tematica ocuparea forței de muncă, formare și egalitate de șanse, sănătate, securitate socială și protecție socială, drepturile la muncă, copii, familii, migranți.

 

„Pentru Republica Moldova ratificarea Cartei Sociale Europene are semnificația unui angajament politic de promovare și asigurare a standardelor sociale, prin asumarea obligației de a adapta mecanismele legale și cele instituționale la standardele și valorile europene. În urma aderării la acest tratat internațional ne-am asumat continuarea reformelor interne în toate domeniile sociale, cu scopul de a contribui la asigurarea unei reale protecții sociale ” a menționat, secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gîlca.

 

La finalul ședinței participanții au realizat un raport, în baza căruia, autoritățile responsabile vor elabora un Plan de acțiuni privind măsurile concrete, pe care țara urmează să le întreprindă referitor la ratificarea paragrafelor neacceptate.

 

Amintim că, Carta Socială Europeană este un tratat al Consiliului Europei, care garantează drepturile sociale şi economice ale omului și reprezintă o referință normativă pentru drepturile sociale pe întreg continentul european, inclusiv pentru Republica Moldova. Un accent deosebit în cadrul tratatului internațional este pus pe protecția persoanelor vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, copiii, persoanele cu dizabilități și migranții și impune respectarea drepturilor acestor persoane fără discriminare.

 

Republica Moldova a ratificat Carta Socială Europeană revizuită (1996) în anul 2001 prin Legea nr.484-XV din 28.09.2001 și  este în vigoare începând cu 01 ianuarie 2002. Țara noastră este una din cele 43 de state membre ale Consiliului Europei, care au ratificat Carta Socială Europeană și printre cele 34 de state care au ratificat versiunea revizuită din 1996, (alte 9 state au ratificat versiunea din 1961).