A A A

 

Capacitățile naționale privind răspunsul Republicii Moldova la pericolele pentru sănătate publică vor fi evaluate de către experții Organizației Mondiale a Sănătății

În perioada 1-5 octombrie curent, Republica Moldova găzduiește Misiunea Organizației Mondiale a Sănătății, care va face o evaluare comună a capacităților naționale privind implementarea acțiunilor de implementare a Regulamentului Sanitar Internaţional, în prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică.

 

În acest sens, inițial a fost efectuată autoevaluarea, cu participarea a experților naționali în 19 domenii tehnice și au fost identificate punctele forte și provocările, precum și direcțiile strategice, pentru ca, în cadrul misiunii actuale, cu suportul experților internaționali să se stabilească direcțiile strategice de activitate pentru perioada următorilor ani.

 

„În contextul provocărilor actuale la nivel regional și global, care dictează necesitatea reevaluării situației Republicii Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a inițiat în luna aprilie 2018 evaluarea externă comună, pentru a asigura alinierea deplină la prevederile RSI și a fortifica în continuare capacitățile de bază în prevenirea, protejarea, controlul și răspunsul adecvat la amenințările în adresa sănătății publice și urgențele de interes internațional. Astfel, cu suportul experților și de comun cu autoritățile naționale vom avea posibilitatea de a discuta progresele înregistrate și vom puncta acele domenii, care necesită a fi fortificate”, a menționat secretarul de stat, Aliona Serbulenco în  deschiderea sesiunilor de lucru.

 

În cadrul misiunii se vor desfășura un șir de sesiuni informative, de asemenea experții vor întreprinde vizite de studiu la mai multe instituții, și anume: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, puncte de trecere a frontierei, precum și la Inspetoratul General pentru Situații de Urgență, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală.

 

Astfel, în sesiunea de încheiere echipa de evaluare externă va prezenta o sinteză pentru fiecare domeniu, precum și acțiunile prioritare, ce se impun a fi întreprinse.

 

Reiterăm că, implementarea Regulamentului Sanitar Internațional în Republica Moldova se bazează pe o abordare transversală la nivel guvernamental și intersectorial. Începînd cu anul 2008, Guvernul RM implementează Planul național de acțiuni privind punerea în aplicare a RSI cu desemnarea autorităților competente și definirea clară a responsabilităților. Pe parcursul a mai mult de 10 ani, au fost consolidate sistemele de supraveghere a bolilor și pericolelor de origine chimică/radiologică/biologică, perfecționată rețeua de laboratoare, fortificat gradul de pregătire și răspuns la urgențe de sănătate publică, inclusiv în punctele de trecere a frontiere și asigurată colaborarea intersectorială.