A A A

 

Campania de donare voluntară de sînge „Ziua Faptelor Bune”

În contextul fortificării activităţilor de promovare şi participare la donarea voluntară de sânge a întregii comunități, element important pentru securitatea hemotransfuzională, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui și Centrul Republican al Voluntarilor, organizează, campania de donare de sînge voluntară, cu genericul „Ziua Faptelor Bune”.

 

Scopul evenimentului este de a îndemna populația ţării să doneze sînge altruist, contribuind, astfel la «dăruirea de viaţă» printr-un act de înalt spirit civic. Evenimentul este o măsură a realizării Planului de acțiuni în cadrul Programului național de securitate transfuzională, autosigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021”. 

 

Evenimentul se va desfășura în mai multe localități ale țării în ziua de duminică, 14 aprilie 2019, conform programului:

 Municipiul Chișinău:

 Centrul Republican al Voluntarilor de pe lîngă CCE KEDEM, str. Eugen Doga 5, orele 10.00 -17.00. .

 Municipiul Bălți:

 Centrul Stomatologic Municipal, str. Ștefan cel Mare și Sfînt 54, orele 09.00-15.00.

 Municipiul Cahul:

 Primăria mun. Cahul, str. Independenței 6, orele 8.00- 15.00.

 

Cheia pentru o transfuzie inofensivă sunt donatorii voluntari şi neremuneraţi, iar promovarea continuă  a donării voluntare a sîngelui este apreciată în politica de sănătate mondială drept condiţia de bază pentru o securitate transfuzională inofensivă. 

 

În Republica Moldova numărul donărilor voluntare de sînge se majorează treptat în ultimii ani.