A A A

 

Autorităților publice centrale și organizațiile internationale își unesc eforturile pentru a combate fenomenul accidentelor rutiere și reduce numărul de decese și traumatisme din cauza acestora

În contextul Săptămânii Globale pentru Siguranța Rutieră a ONU în Republica Moldova, astăzi,  29 mai, la Guvern, a avut loc Dialogul național de politici cu genericul „Liderii pentru siguranța rutieră”, în cadrul căruia toți actorii principali din domeniul siguranței rutiere, precum membrii Consiliului Național pentru Securitatea Circulației Rutiere, Guvernului, autorităților publice centrale,  Organizației Mondiale a Sănătății și ai altor instituții internaționale au discutat despre problemele de siguranță rutieră cu care se confruntă Republica Moldova, activitățile desfășurate și perspectivele de dezvoltare în domeniul siguranței rutiere.

 

Tema evenimentului global din acest an este #SalveazăVieți #Fă-teAuzit care are drept scop creșterea gradului de înțelegere și sensibilizare privind riscurile rutiere și realizarea mai multor activități de combatere a fenomenului accidentelor rutiere.

 

În context, fiecare stat trebuie să realizeze măsuri urgente pentru reducerea numărului de decese și traumatisme cu 50% până în 2030 - obiectiv stabilit în Obiectivele globale ale ONU pentru dezvoltare durabilă pentru următorii 11 ani (2030).

 

Republica Moldova, în luna martie a anului 2010, a semnat rezoluţia ONU privind declararea anilor 2011-2020 „Deceniul acţiunilor în domeniul siguranţei rutiere” şi şi-a asumat responsabilitatea de a întreprinde acțiuni de reducere a accidentelor rutiere. 

 

În deschiderea evenimentului, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Silvia Radu, a menționat că această platformă de comunicare este necesară pentru a discuta acele schimbări și activități urgente care urmează a fi întreprinse pentru a preveni accidentele rutiere, a asigura siguranța în trafic și pentru a salva sutele de vieți pierdute anual.  

 

„Pentru a reduce numărul de decese și traumatisme cu 50% până în 2030, trebuie să ne unim eforturile și să întreprindem măsuri intersectoriale cu implicarea autorităţilor publice centrale, locale, societăţii civile, comunităţii şi fiecărui cetăţean în parte”, a subliniat Silvia Radu. 

 

La nivel național, Guvernul a contribuit la aplicarea Legii privind siguranța traficului rutier, a aprobat și implementat Strategia națională pentru siguranța rutieră, a instituit Consiliul național pentru securitatea circulaţiei rutiere și a contribuit la crearea platformei interministeriale în acest sens. Scopul tuturor activităților este prevenirea accidentelor rutiere și consecințelor legate de ele, inclusiv a deceselor, traumatismelor și dizabilității. 

 

La fel,  în anul 2018, a fost instituit Serviciul Naţional Unic Pentru Apelurile de Urgenţă 112, fortificat Serviciul Național de Medicină Urgentă Prespitalicească cu reînoirea a 40% din ambulanțe și dotarea acestora cu echipament modern. La fel, a fost inițiat procesul de  elaborare a Conceptului de dezvoltare a serviciului AVIASAN. 

 

Silvia Radu a declarat că Ministerul va depune eforturi pentru creşterea capacităţii de intervenţie a Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă şi funcţionarea în regim integrat cu alte servicii specializate de urgenţă, prin procurarea, în corespundere cu recomandările internaţionale, a unităţilor de transport sanitar de tip B,  C și susţinerea implementării şi dezvoltării serviciilor de urgenţă aeriene. 

 

Menționăm că, pe parcursul ultimilor ani, pe teritoriul republicii se înregistrează anual aproximativ 3000 accidente rutiere, dintre care peste 1000 cazuri în municipiul Chişinău.