A A A

 

Autoritățile publice centrale și locale vor colabora pentru dezvoltarea serviciilor de intervenție timpurie privind bunăstarea copilului

Colaborarea intersectorială în domeniul medico-social privind intervenția timpurie a copilului a fost discutată astăzi, 17 mai curent, în cadrul unei conferințe, de către reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecței Sociale (MSMPS), ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și ai organizației „Lumos Foundation”.

 

În cadrul evenimentului, au fost prezentate rezultatele studiului „Situația copiilor cu vârsta de pînă la 5 ani cu tulburări de dezvoltare, inclusiv cu dizabilitate stabilită, în Republica Moldova”, care a fost realizat de către MSMPS, în parteneriat cu MECC și cu asistența tehnică a organizației „Lumos Foundation”.

 

Insuficiența serviciilor de educație timpurie și sociale la nivel national, lipsa programelor de abilitare și reabilitare, neindentificarea precoce a tulburărilor de dezvoltare în perioada antenatală și postanatală, intervenții strict medicale, fără implicare intersectorială și vulnerabilitatea financiară a familiilor ce au copii cu dizabilități sunt câteva dintre problemele identificate de autorii studiului, care împiedică asigurarea unei intervenții timpurii în viața copilului de pînă la 5 ani, cu dizabilități, pentru îmbunătățirea sănătății și dezvoltării acestora.

 

În context, ministrul Sănătății, Muncii și Protecței Sociale, Svetlana Cebotari, a menționat că intervenția timpurie în viața unui copil, în special, a celor cu tulburări de dezvoltare, este esențială, pentru ai asigura un viitor și un mod de viață sănătos.

 

„Un prim pas în realizarea acestui deziderat a fost aprobarea Regulamentului cadru privind funcționarea serviciilor de intervenție timpurie în fiecare teritoriu administrativ. Acum trebuie să ne unim eforturile și împreună cu autoritățile publice centrale, locale și partenerii de dezvoltare, să impulsionăm dezvoltarea serviciilor sociale și medicale pentru buna creștere, stimularea și dezvoltarea acestor copii. Acest studiu ne va aduce plus valoare în obiectivele care le avem stabilite”, a declarat ministrul.

 

În urma prezentării recomandărilor studiului, reprezentanții autorităților urmează să colaboreze intersectorial pentru perfecționarea cadrului normativ în domeniu, să colaboreze cu autoritățile publice locale pentru dezvoltarea serviciilor de suport, să consolideze capacitățile profesioniștilor în prestarea serviciilor de intervenție timpurie la copii și să consolideze abilitățile și competențele parentale ale părinților sau îngrijitorilor.

 

Conform analizei privind mortalitatea infantilă și a copiilor cu vârsta de până la 5 ani în Republica Moldova, este extrem de important funcționarea mecanismului de colaborare intersectorială în domeniul medico-social, în vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității copiilor cu vârsta de pînă la 5 ani la domiciliu.