A A A

 

Autoritățile publice centrale și locale și-au unit eforturile pentru asigurarea integrării şi participării depline a persoanelor vîrstnice în societate

Autoritățile publice centrale și locale și-au unit eforturile pentru asigurarea integrării şi participării depline a persoanelor vîrstnice în societate. În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație și Departamentul ONU pentru Afaceri Economice și Sociale au realizat un șir de activități de suport a autorităților publice locale (APL) în integrarea îmbătrânirii active  la nivel local, care au fost prezentate astăzi în cadrul unei ședințe.

 

Astfel, în scopul incluziunii sociale a persoanelor în etate, a fost dezvoltat conceptul de consultare a vârstnicilor la nivel local și a mobilizatorilor comunitari. În context, a fost creată rețeua mobilizatorilor comunitari, care are drept obiectiv oferirea suportului vîrstnicilor.

 

La fel, au fost realizate 5 ateliere de instruire pentru autoritățile publice centrale și locale, privind integrarea îmbătrâniri în strategiile de dezvoltare, consultarea vârstnicilor la nivel local, susținerea inițiativelor de voluntariat și crearea organizațiilor de susținere reciprocă a vârstnicilor.

 

Totodată, în baza experiențelor internaționale și naționale a fost elaborat Conceptul programului de voluntariat pentru vârstnici, care prevede strategiile de implicare a vârstnicilor în activități de voluntariat.

 

O altă realizare importantă este elaborarea conceptului privind locurile de muncă prietenoase vârstnicilor, conform căruia au fost consolidate capacitățile a 5 companii privind crearea locurilor de muncă prietenoase pentru vârstnici.

 

„Colaborarea cu autoritățile publice locale este esențială pentru a reuși să construim un mediu mai prietenos pentru persoanele în vârstă, să le încadrăm în activități, să-i mobilizăm și să stabilim parteneriate de dialog dintre autorități și persoanele vârstnice. Ne dorim o colaborare și o conlucrare eficientă pe viitor, care va aduce rezultate bune în domeniul îmbătrânirii active”, a declarat secretarul de stat, Anastasia Oceretnîi.

 

La rîndul său, reprezentanta UNFPA în Moldova, Rita Columbia a menționat că promovarea îmbătrînirii active și valorificarea potențialului persoanelor în etate va aduce doar beneficii Republicii Moldova.

 

„Apreciez curajul și implicarea reprezentanților autorităților publice locale în promovarea Agendei cu privire la îmbătrînirea activă. Potențialul persoanelor în etate este unul major, care aduce schimbări pozitive în orice domeniu”, a subliniat Rita Columbia.

 

În cadrul evenimentului, reprezentanții APL și-au prezentat experiențele pozitive privind integrarea îmbătrânirii în politici și realizare activităților în domeniul îmbătrânirii active.

 

Menționăm că, acțiunea face parte din Planul de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), implementarea căruia va contribui la creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice, prin crearea condițiilor și oportunităților de participare la viaţa societăţii.