A A A

 

Autoritățile publice centrale, locale, societatea civilă și partenerii de dezvoltare își unesc eforturile în combaterea violenței împotriva copiilor

Reprezentanții autorităților publice centrale, ai societății civile și partenerilor de dezvoltare s-au întrunit astăzi în cadrul Dialogului național privind combaterea violenței împotriva copiilor, lansat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu UNICEF Moldova și Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

 

Dialogul național vine în sprijinul elaborării unei foi de parcurs cu indicarea clară a responsabilităților tuturor părților implicate în domeniul protecției copilului, pentru a pune capăt violenței împotriva copiilor.

 

Potrivit ultimului studiu realizat de OMS în 2017, Experiențele adverse din copilărie și comportamentele asociate de risc pentru sănătate la studenții din Republica Moldova, 62.4% dintre tineri și 57.8% dintre tinere au raportat una sau multe experiențe adverse în primii 18 ani de viață. Cel mai frecvent raportate tipuri de evenimente negative din copilărie au fost pedepsele corporale (20.2%), abuzul emoțional (15.1%) și neglijarea emoțională (13%).

 

Statisticile oficiale ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării arată că în anul școlar 2016/2017, educatorii au raportat 10.752 cazuri de abuz sau violență împotriva copiilor. Datele din 2017 ale Inspectoratului General al Poliției arată că din cele 275 de cazuri de violență din instituțiile de învățământ în 2017, 38 de cazuri au implicat violența profesorilor împotriva elevilor, iar 227 cazuri au implicat violență în rândul colegilor. Se estimează că 1.401 de cazuri de abuz de copii au fost înregistrate de poliție, inclusiv cazuri de violență în familie (302 cazuri) și abuz sexual (332 de cazuri).

 

„Sănătatea și siguranța copiilor reprezintă un drept universal, iar în acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin politicile realizate, dar și cu suportul partenerilor de dezvoltare și societății civile, a realizat acțiuni care să prevină situațiile de risc în viața copiilor. Colaborarea intersectorială are un rol esențial în acest context, iar în cadrul acestui Dialog trebuie să punctăm acțiunile și responsabilitățile fiecărui actor în parte, astfel încât, copii din Republica Moldova să crească într-un mediu fără violență”, a declarat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari.

 

„Violența împotriva copiilor reprezintă o gravă problemă de sănătate publică pentru Republica Moldova. Pe lângă aspectul de protecție a copilului, Organizația Mondială a Sănătății reiterează importanța mecanismelor de prevenire a abuzului față de copil și promovarea acestora. Un copil abuzat în copilărie este predispus mai mult să devină fumător, să consume mai des droguri și alcool, să înceapă viața sexuală până la 16 ani, să sufere de probleme mintale și de greutate, să aibă astm bronșic, dureri de cap, spate. Doar printr-un efort conjugat vom putea reduce și pune capăt violenței”, a menționat Haris Hajrulahovic, reprezentantul OMS în Republica Moldova.

 

Republica Moldova a adoptat o Strategie complexă de protecție a copilului și un Plan de acțiuni 2014-2020 care, împreună cu Legea nr. 45/2007 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, oferă o bază legislativă solidă pentru o mai bună protecție a copiilor aflați în situații de risc. În februarie 2017, Republica Moldova a semnat Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie (Convenția de la Istanbul) devenind a 44-a țară semnatară. Deși s-au obținut rezultate lăudabile în alinierea cadrului instituțional și juridic din Republica Moldova la standardele europene și internaționale, violența împotriva copiilor continuă să fie larg răspândită. Normele sociale predominante tolerează violența împotriva copiilor acasă și în școli și încurajează discriminarea față de copiii și adolescenții din grupurile vulnerabile.

 

„În 2015, liderii mondiali au recunoscut severitatea fenomenului violenței împotriva copiilor, asumându-și angajamentul  de a o eradica pînă în 2030, ca parte a Agendei 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.  Într-o societate modernă, cruzimea nu mai este acceptată, este o problemă ce ține de dezvoltare”, a subliniat reprezentanta de țară UNICEF în Republica Moldova, Desiree Jongsma.

 

Participanții la eveniment au luat cunoștință de cele mai recente modele la nivel mondial și regional privind combaterea violenței împotriva copiilor, oferite de experții OMS și UNICEF, și au analizat cadrul legal și instituțional existent, precum și mecanismele de protecție a copiilor de toate formele de violență și abuz. De asemenea, invitații au abordat subiectul creării unei platforme cu implicarea tuturor factorilor de decizie și a părților vizate pentru a accelera acțiunile de încetare a violenței împotriva copiilor din Moldova și a realiza o foaie de parcurs realist pentru avansarea reformei protecției copilului.

 

Aceștia au participat la 4 grupuri de lucru - violența domestică și disciplinarea violentă; violența în școli și violența între copii (bullying); violența în instituțiile comunitare și rezidențiale; abuzul sexual și exploatarea copiilor; traficul.

 

La eveniment a participat și președintele Comisiei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie, Valentina Stratan, reprezentantul UNICEF în Republica Moldova, Desiree Jongsma, Avocatul Poporului pentru Protecția Drepturilor Copilului, Maia Bănărescu, secretarul general de stat al Ministerului Justiției, Anatolie Munteanu, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.

 

În cadrul evenimentului a fost vernisată expoziția fotografică, cu genericul „Toleranță ZERO față de VIOLENȚĂ”. Expoziția a cuprins 16 imagini care vin să atragă atenția opiniei publice asupra fenomenului violenței împotriva copiilor.

 

Experiențele adverse din copilărie și comportamentele asociate de risc pentru sănătate la studenții din Republica Moldova - http://www.euro.who.int/en/countries/republic-of-moldova/publications/adverse-childhood-experiences-and-associated-health-risk-behaviours-in-university-students-from-the-republic-of-moldova-2018