A A A

 

Autoritățile în comun cu societatea civilă își propun să dezvolte mai multe servicii pentru tinerii care ies din sistemul de îngrijire alternativă

Provocările cu care se confruntă tinerii ieșiți din sistemul de îngrijire alternativă au fost analizate în baza unui studiu, realizat de către Lumos Moldova „Evaluarea situației absolvenților instituțiilor rezidențiale și a tinerilor care au ieșit din serviciile sociale de plasament” a fost prezentat, astăzi, în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

Studiul a fost realizat în urma analizei cadrului legal și instituțional de protecție și asistență a absolvenților instituțiilor rezidențiale și intervierea tinerilor care au ieșit din serviciile sociale de plasament.

 

În ultimii 10 ani, sistemul de protecție socială a copilului în Republica Moldova a înregistrat schimbări majore, în mare măsură datorită reformelor din domeniu, însă serviciile destinate copiilor și tinerilor care ies din sistemul de îngrijire alternativă mai trebuie dezvoltate.

 

„Reforma sistemului de protecție socială a copilului este o prioritate. În ultima perioadă, Ministerul a realizat mai multe acțiuni pentru consolidarea sistemului de protecție a tinerilor în dificultate. În acest sens, a fost extins dreptul la prestații sociale pentru continuarea studiilor copiilor rămași fără ocrotire părintească, a fost promovată noua lege cu privire la ocuparea forței de muncă, care prevede măsuri active pentru tineri, stagiere și instruire la locul de muncă, dezvoltarea antreprenoriatului. Totodată, împreună cu Lumos Moldova am pilotat în Chișinău, Centrul de resurse pentru tineri și locuință socială asistată, iar în baza rezultatelor studiului, Ministerul pe platforma intersectorială își propune elaborarea și promovarea cadrului legislativ pentru serviciul „Centrul de resurse pentru tineri și locuință asistată”, a menționat secretarul de stat, Viorica Dumbrăveanu.

 

În baza constatărilor studiului au fost identificate problemele cu care se confruntă tinerii în perioada post-îngrijire și anume: insuficiența resurselor financiare, lipsa unui loc de trai, impedimente la înmatriculare, imposibilitatea de a continua studiile, obstacole la angajarea în câmpul muncii, dificultăți de relaționare, lipsa abilităților de viață independentă etc.

 

Prezenți la lansarea studiului reprezentanții Direcțiilor de Asistență Socială din țară au discutat și au punctat recomandările privind dezvoltarea unui sistem de servicii pentru a răspunde necesităților acestora și anume necesitatea revizuirii cadrului legal actual în vederea completării acestuia cu proceduri şi mecanisme de implementare și completarea acestuia, elaborarea şi implementarea programelor de consolidare a capacităților resurselor umane din domeniul social, pentru asigurarea asistenței calificate tinerilor ieșiți din sistemul de îngrijire alternativă.

 

De asemenea s-a menționat necesitatea creării şi dezvoltării unui sistem de servicii de asistență post plasament pentru tinerii ieșiți din sistemul de îngrijire alternativă: servicii de informare și orientare profesională, suport la înmatriculare la studii, consiliere socială şi psihologică, consultanță juridică, suport la angajarea în câmpul muncii, servicii de cazare etc.

 

Un aspect important discutat a fost elaborarea şi implementarea unei strategii de comunicare pentru schimbarea atitudinii societății față de tinerii ieșiți din sistemul de îngrijire alternativă, facilitarea integrării socio-profesionale a acestora şi asigurarea unei tranziții optime către viață independentă.

 

Menționăm că, studiul a fost realizat de Lumos Moldova, care începând cu 2007 oferă asistenţă Guvernului Republicii Moldova în domeniul sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului și îmbunătățirii calității serviciilor sociale.